Pressmeddelande: Regeringens budget sviker 353 000 unga bostadslösa

I Sverige finns idag 353 000 ofrivilligt bostadslösa ungdomar och unga vuxna. Det är en grupp som de senaste åren fått mer uppmärksamhet, men som politiken ännu inte gett svar till för de skall lösa deras problem. Trots antalet bostadslösa unga och att bostadsbristen är det ungdomar oroar sig mest över samt att två av tre unga känner ångest över sin framtida bostadssituation ger regeringens budget få svar på hur dessa problem skall åtgärdas.

”Regeringen adresserar inte problemet med att Sverige idag inte bygger tillräckligt med bostäder för att unga skall få in en fot på bostadsmarknaden. Istället premierar de dem som redan har bostad och fokuserar inte på en rimlig bostadsförsörjning för resurssvaga”, säger Aidin Zandian ordförande för jagvillhabostad.nu.

Regeringen väljer att behålla de stora skattesubventioner som finns för de som bor i ägt boende, samtidigt som de inte gör det enklare och mer gynnsamt för byggande av bostäder som unga har råd att efterfråga. Det skapar en bostadsmarknad som cementerar ungas utanförskap samtidigt som grupper som redan har bostad fortsätts att gynnas.

Trots regeringens mål att bygga 750 000 nya bostäder 2025 så ger regeringen inte tydliga svar på hur de tänker öka byggandet för mindre hyreslägenheter, studentlägenheter och första boende anpassade efter ungas behov. Det är svar som behövs idag om bostadskrisen för unga skall lösas.

”Regeringen sviker de 353 000 ungdomar som idag är tvingade in i bostadslöshet genom att inte kunna ge klara svar. Vi behöver en bostadspolitik som möter ungas bostadsångest och löser ungas situation där unga är förpassade till en otrygg och dyr andrahandsmarknad. Stefan Löfvén kan inte prata om ett samhällsbygge om han inte gör det. Vi är väldigt besvikna”, säger Aidin Zandian.

jagvillhabostad.nu hade velat sett utökade kreditgarantier och lägre avgifter på kreditgarantier för mindre hyreslägenheter, studentbostäder och kooperativa bostäder, skattereformer som gynnar rörlighet på bostadsmarknaden och möjliggör unga att efterfråga bostäder både på såväl hyresmarknaden som köpemarknaden samt att ge länsstyrelserna i uppdrag att ta fram bindande planeringstal för kommuners bostadsförsörjning utifrån behoven som finns regionalt.

För vidare frågor om regeringens budget: Ordf. Aidin Zandian, 070 744 37 28 aidin.zandian@jagvillhabostad.nu

För vidare frågor om jagvillhabostad.nu: Vice ordf. Per Markus Risman, 073 898 87 96 permarkus.risman@jagvillhabostad.nu