Kommentar om att regeringen ska inventera fastigheter för bostadsbyggande

jagvillhabostad.nu välkomnar att regeringen idag har valt att tillsätta en person som får i uppdrag att inventera statligt ägda fastigheter som kan anses vara lämpliga för bostadsbyggande.

Detta var ett av de 22 förslag som regeringen presenterade i juni förra året som resultatet av de misslyckade blocköverskridande bostadspolitiska samtalen och vi ser positivt att man valt att fullfölja detta förslag med att inventera fastigheter och mark för bostadsbyggande. Förhandlaren som har tillsatts för att se över statligt ägda fastigheter ska arbete med detta till februari 2018 då uppdraget ska slutredovisas.

Vi anser att det är under all kritik att detta sker nu när en utredning som var klar december 2015 fastslog att det fanns statlig mark lämplig för bostadsbyggande i 39 kommuner runt om i landet. Bostadsbristen är akut. Över 353 000 unga vuxna konstaterades i maj 2015 stå utanför bostadsmarknaden och situationen för landets unga har inte direkt ljusnat. Vi ser allvarligt på att regeringen inte prioriterat detta mer och vi anser att man bör ha agerat snabbare. Det heter att man inte kan bo i en detaljplan men än mindre kan man bo i en utredning som föreligger detaljplanearbetet!

Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu