Pressmeddelande: Skrämmande få bostäder förmedlas till unga i Stockholms län

I förra veckan släppte Stockholms Bostadsförmedling statistik på antalet förmedlade lägenheter 2016. Stockholms bostadsförmedling förmedlar bostäder över hela Stockholmsregionen där de flesta kommuner som har en allmännytta förmedlar hela eller större delar av sitt bestånd genom kön. Totalt hade det förmedlats 11 834 bostäder genom kön vilket går att jämföra med 12 384 som förmedlades 2015. Samtidigt är antalet av dessa som är nyproduktion ökat från 2 509 till 2 677. Samtidigt är antalet unga utan en egen bostad men som skulle vilja ha en i Stockholms län närmre 100 000.

”Ungas ofta otrygga och dyra bostadssituation i länet är så allvarligt att det inte går att beskriva på ett annat sätt än ett stort demokratiskt problem. Särskilt när vi ser att vi rör oss i fel riktning. Det är ett svek mot länets unga utanför bostadsmarknaden att så få hyresrätter byggs vilket är vad de flesta av oss har möjlighet att efterfråga”, säger Sebastian Lagunas Rosén, ordförande jagvillhabostad.nu Stockholm.

Av de 2 677 nyproducerade bostäder har bara 410 specifikt riktats till unga personer vilket är problematiskt. Särskilt med tanke på att väntetiden att få en lägenhet i länet genom kön uppskattas till 9,1 år. Av de 410 nyproducerade bostäderna som öronmärktes specifikt till unga personer var 280 av dessa från konceptet Snabba Hus som jagvillhabostad.nu äger och genomfört med ett samarbete med Svenska Bostäder i Stockholm.
jvhb

”Det är allvarligt att politiker i länet inte bygger efter bostadsbehovet och fortsatt inte verkar ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar”, säger Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu och fortsätter: ”inte är det menat att en ideell ungdomsorganisation som vi ska behöva indirekt stå för närmre 70 % av alla nyproducerade bostäder som förmedlas direkt till unga? Katastrofalt uselt och vi ska inte behöva täcka upp för deras tillkortakommande.”

Stockholms Bostadsförmedling ägs av Stockholm Stad men över 200 fastighetsägare förmedlar genom den, privata som kommunala från hela länet. jagvillhabostad.nu kräver att bostadsbolag i större utsträckning gör avsteg från kötid och förmedlar bostäder till unga för att motverka den strukturella diskrimineringen i och med tröskeln med kötid. Vi kräver vidare att alla kommuner i länet börjar bygga efter länets bostadsbehov – det bör vara allas ansvar i länet att bygga för dess efterfrågan.

”Det är smått bisarrt att kommunerna ännu inte lyckats vända utvecklingen. Partierna verkar vara mer intresserade av att sätta käppar i vandras hjul än att hitta lösningar som hjälper alla som drabbas”,
säger Sebastian Lagunas Rosén, ordförande jagvillhabostad.nu Stockholm.

För vidare frågor: Aidin Zandian, ordförande nationellt. 076 912 09 56 aidin.zandian@jagvillhabostad.nu


Eller Sebastian Lagunas Rosén, ordförande lokalt i Stockholm. 076 870 56 94 sebastian.lagunas@jagvillhabostad.nu