Kommentar på debattartikeln “andrahandsmarknaden gynnar bara hyresvärden – aldrig hyresgästen”

Frida Lindström skriver i en debattartikel i Metro idag 31/3-17 om andrahandsmarknaden och hur slår hårt mot unga när det kommer till hyresnivå och vad det gäller uppsägningstiden och efterlyser krafttag från politiken. Vi tänkte med anledning av hennes text, där vi delar hennes problembeskrivning, förklara hur vi ser på saken och vad vi tror politiken kan genomföra nu!

Unga och andra som har svårt att hitta bostad hänvisas till andrahandsmarknaden. Därför är den viktig för oss och våra medlemmar. Därför är det även viktigt att vi tar tydlig ställning i frågor som rör andrahandsmarknaden. Vi delar artikelförfattaren Fridas problembeskrivning av andrahandsmarknaden. Att leva ett självständigt och tryggt liv förutsätter i många fall möjlighet till egen bostad. Att inte ha möjlighet till fast adress och att inte kunna skriva sig där man bor får konsekvenser för till exempel individens politiska deltagande och annan samhällsmedverkan. Som ett komplement till en fungerande förstahandsmarknad fyller ändå andrahandsmarknaden en viktig funktion, då den underlättar flexibilitet. Samtidigt finns det problem på andrahandsmarknaden. Det finns en sida av andrahandsmarknaden där unga utnyttjas, särskilt de med akuta bostadssituationer och där det i praktiken råder fri hyressättning för den som hyr ut sin bostadsrätt eller del av ett hus vilket möjliggjordes efter att den nya (2012:978) lagen om uthyrning av egen bostad som gick igenom 2012. Hyran är enligt en ny granskning mellan två och tre gånger högre i landets storstäder för den som hyr en bostadsrätt i andrahand än vad den kostar månadsvis på förstahandsmarknaden. Även undersökningar finns som säger att ockerhyror vanligt förekommer på det hyrda beståndet i andrahand.

En andrahandshyresgäst i en hyresrätt har idag möjlighet att kräva tillbaka oskälig hyra retroaktivt genom anmälan hos Hyresnämnden. Tyvärr gäller dock inte detsamma för den som hyr i andrahand i ägt boende, exempelvis bostadsrätt, och där får du endast tillbaka från den dagen du gör din anmälan hos hyresnämnden. Vi anser att lagen för uthyrning för ägt boende är orättvist och direkt skadligt då det möjliggör utnyttjandet av unga i och med man först kan få en sänkt hyra från dagen då anmälan kommer in. Vilken ung person vill genomgå ett fall i hyresnämnden, hamna i kläm med sin värd och förmodligen bli uppsagd och återigen behöva flytta? Lagens utformning skapar istället en tyst och utsatt grupp människor som väger att eventuellt få en nedsättning av hyran mot att bli av med kontraktet, och för många är det inte värt det.

Även ökade skattelättnader och regelförändringar som förenklar uthyrningen i andrahand löser inte situationen för landets unga. Vi behöver inte fler unga i osäkra upplåtelseformer utan regeringen bör istället fokusera på att skapa förutsättningar för att det ska byggas mer bostäder. Om det mot förmodan skulle återigen genomföras satsningar på att göra det mer lönsamt att hyra ut i andrahand eller avreglera det än mer så saknas konsumentperspektivet. Frågan bör vara vad som passar unga, inte hur de som bor i en för stor lägenhet eller villa och har en ”extra” bostad kan få ytterligare incitament för att bo kvar och därmed bidra till minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Dessutom, hur ska unga som i framtiden vill bo i hus eller bostadsrätt kunna spara ihop pengar till det om man hänvisas till en allt dyrare boendeform som förhindrar ens möjlighet att spara för kontantinsats?

Precis som Frida nämner i hennes debattinlägg är fokus allt för ofta på förstahandshyresgästen eller uthyraren när det är andrahandshyresgästen som är den svaga parten. Det är viktigt att bygga upp ett skydd även för andrahandshyresgästen och att inte glömma konsumentperspektivet. Vi i jagvillhabostad.nu har tre konkreta förslag på en mer rättssäker andrahandsmarknad ”i väntan” på en bostadsmarknad i balans:

1) Att oskäliga hyror inom det ägda beståndet i andrahand kan återbetalas retroaktivt precis som det är för hyresrätter. Oskäliga hyror på andrahandsmarknaden och särskilt för ägt boende är satt i system och unga fastnar ofta i ett moment 22. Antingen håller man tyst och behåller sin andrahandsbostad – eller anmäler man till hyresnämnden och blir med all förmodan av med det och man får räkna med att flytta ut.

2) Att det ska vara straffbart att ta ut avsiktliga ockerhyror. Idag är det inte straffbart i den bemärkelsen att man kan bli dömd.

3) Att hyresrätter som hyrs ut i andrahand ska gå via bostadsförmedlingar för att göra det mer rättssäkert (vad det gäller bl. a. uppsägningstid och hyresnivå) för uthyrare som den som hyr och i förlängningen hitta ett system för privata uthyrare.

Tillsammans kan vi sätta press på politiker att genomföra dessa förslag. Bli medlem i jagvillhabostad.nu – det är gratis! Klicka här.

 

//
Aidin Zandian
förbundsordförande jagvillhabostad.nu
aidin.zandian@jagvillhabostad.nu