Vice förbundsordförande nominerad till ledamot i LSU

Jagvillhabostad.nu:s vice förbundsordförande Per Markus Risman är nominerad till ledamot i LSU – Sveriges Ungdomsorganisationers styrelse efter att ha blivit nominerade av jagvillhabostad.nu. LSU är en samarbetsorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer där jagvillhabostad.nu är medlemmar.

I valberedningens förslag går det att läsa ”Risman erfarenhet av att driva interna förändringsprocesser med goda resultat. Valberedningen menar att hans vana att arbeta strategiskt med hjälp av visions och styrdokument kommer bidra till att ge styrelsen en trygg grund att stå på” och ”Risman har ett resultatinriktat förhållningssätt till styrelsearbete och kan på så sätt komplettera gruppen väl.

Vi är glada för Per Markus skull och vill gratulera honom! Vi hoppas nu att LSU:s medlemmar väljer honom på årsmötet den 11-12 november. Du kan läsa förslaget i sin helhet här: http://lsu.se/wp-content/uploads/2017/10/Kandidater_LSU_repskap_2017.pdf