Pressmeddelande: Nu lanserar vi metoder för att inkludera unga i (bo)stadsplaneringsprocesser

jagvillhabostad.nu har utvecklat metoder för att hjälpa aktörer i samhällsbyggnadssektorn att förbättra sitt arbete med att inkludera unga i planeringsprocesser. Metoderna bygger på det tvååriga projektet TA PLATS! där lärdomar hämtas från medborgardialogsprojekt i Bergsjön, Skärholmen och Farsta. Torsdagen 23 augusti bjuder vi in till release av våra metoder. Samtidigt startar vi en utbildningsverksamhet där vi erbjuder en metodhandbok, föreläsningar och workshops.

Kraven på att offentliga och privata aktörer ska föra dialog med områdets invånare inför stadsutvecklingsprojekt ökar. Många upplever dock att unga är en grupp som är svåra att nå och engagera. För att möta behovet har jagvillhabostad.nu utvecklat metoder för att inkludera unga i olika typer av dialog- och planeringsprocesser.

Metoderna baseras dels på erfarenheter i arbetet med projektet TA PLATS! och dels på egna och andras studier inom området. Metoderna riktar sig främst mot kommuner, byggherrar och aktörer i samhällsbyggnadssektorn som vill engagera unga vuxna men inte riktigt vet hur de ska gå tillväga.

Under flera års tid har jagvillhabostad.nu arbetat med att stärka ungas möjligheter att påverka utvecklingen av sitt eget närområde. Genom utbildningar i bostadspolitik, demokratiska processer och projekt där unga involveras konkret i planeringen av bostäder, har organisationen stöttat och gett upphov till ett bredare engagemang i stadsutveckling bland unga.

”Att unga får vara med och påverka utvecklingen av våra städer är både en grundläggande demokratifråga och leder samtidigt till ett bättre resultat, eftersom fler perspektiv tas in i planeringen. Vi hoppas att de metoder vi har utvecklat ska kunna hjälpa aktörer att skapa mer inkluderande planeringsprocesser, och i förlängningen städer och bostadsområden där unga känner ett ägandeskap över sin situation” säger Maria Strandberg, projektstrateg på jagvillhabostad.nu.

Kontakt

Alice Nilsson Carlsson, kommunikatör jagvillhabostad.nu

Tel: 0763 188184  Mail: alice@jagvillhabostad.nu

jagvillhabostad.nu är ett ideellt förbund för unga mellan 16–30 år. Föreningens syfte är att bevaka samt att agera utifrån unga bostadssökandes intressen och rättigheter för att skapa en jämställd bostadsmarknad. Vi har många års erfarenhet och stor samlad kompetens inom att utveckla och driva projekt där unga påverkar.