Förbundsstämma 21 mars – anmäl dig och kandidera!

Lördag 21 mars har jagvillhabostad.nu förbundsstämma och alla medlemmar är välkomna att delta. Vi kommer bland annat att fatta viktiga beslut om vår verksamhet under 2020 och anta ett nytt bostadspolitiskt program. Handlingarna till mötet hittar du här och här anmäler du dig. Vi står för din resa, ditt eventuella boende och lunch under mötet.

Om du har några frågor kring förbundsstämman är du varmt välkommen att kontakta kansliet på info@jagvillhabostad.nu.

Kandidera till uppdrag!

På förbundsstämman kommer vi välja förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelse och revisor. Valberedningen söker unga vuxna som vill engagera sig för en bättre bostadssituation. Vill du söka eller nominera en kompis? Skicka en kort beskrivning av dig själv eller den det gäller, tillsammans med kontaktuppgifter, till valberedning@jagvillhabostad.nu så kontaktar vi er. Valberedningen står även till tjänst för att besvara eventuella frågor.

Vi i valberedningen ställer inga särskilda krav på kunskaper eller tidigare erfarenhet. Alla i styrelsen kompletterar varandra och ingen kan göra allt ensam. Med det sagt så tror vi inte att uppdraget i förbundsstyrelsen innebär att du börjar från ruta noll, utan att det bygger vidare på tidigare engagemang, utbildning eller intresse.

Om du kandiderar till förbundsordförande måste du kandidera senast 29 februari. Om du kandiderar till någon av de andra uppdragen får du också gärna kandidera innan det datumet.

Förutom uppdragen som beskrivs ovan ska förbundsmötet dessutom välja en valberedning. Förslaget till valberedning tas fram av förbundsstyrelsen. Kontakta förbundsordförande Emma Ringqvist på emma.ringqvist@jagvillhabostad.nu för att kandidera eller nominera en vän!