Jagvillhabostad.nu träffar Per Bolund

I förra veckan hade Jagvillhabostad.nu ett möte med bostadsminister Per Bolund. Vi började med att lyfta att bostadssituationen har förvärrats för unga i och med Coronakrisen. I de branscher som drabbats hårdast, som restaurang- och hotellbranschen jobbar många unga som nu har svårt att klara hyran. Vi har också erfarit att unga har blivit av med sina andrahandskontrakt för att hyresvärden har flyttat tillbaka från utlandsvistelser.

Om trycket på andrahandsmarknaden blir större tror vi också att risken ökar för ockerhyror och orimliga tjänster i utbyte. Bolund konstaterade att vi måste ge mer makt till dem som har behov av att förändra sin bostadssituation och att det just nu är ”uthyrarnas marknad”.

På grund av ekonomisk oro riskerar även byggtakten att minska och Bolund lovade att regeringen ska se till att byggtakten hålls uppe, bland annat med hjälp av investeringsstödet. Han nämnde också att var åttonde ny bostad som byggs med hjälp av investeringsstödet ska öronmärkas för unga. Mer billiga hyresrätter åt unga tycker vi är en bra väg att gå, speciellt i tider då många blir av med sina jobb.

Per Bolund nämnde också arbetet med utredningen som kommer om social bostadspolitik, att det är viktigt att undersöka lösningar som t ex ungbolån och att lätta på kreditrestriktionerna för unga som vill in på bostadsmarknaden. Unga är en bred grupp med olika behov. Vi tycker att det behöver bli lättare att få tag på en hyresrätt men också enklare för unga som har en trygg inkomst att kunna köpa sitt första boende. Bolund frågade oss om vi inte ser en risk med att belåna sig som ung, men vi anser att en ung person som har ett helt arbetsliv framför sig och som troligtvis kommer få en ökad lön med åldern har alla möjligheter att klara av ett bolån. Kraven på amortering och insats som finns idag på förstagångsköpare stänger ute unga som bara vill ha ett tryggt boende. En ung heltidsarbetande person som vill köpa sin första etta istället för att betala dyra andrahandshyror är knappast det stora problemet i hushållens skuldsättning.

Vi tog upp behovet av ett samarbete mellan kommuner i samma arbetsmarknadsregion gällande bostadsförsörjningen. Idag kan vissa kommuner låta grannkommunerna stå för bostadsbyggandet trots att man ingår i samma arbetsmarknadsregion. Bolund inväntar resultatet av Boverkets rapport som är gjord på uppdrag av regeringen som kartlägger bostadsbristen i Sverige. Rapporten släpps i oktober. Vi hoppas att regeringen då kommer ta ett krafttag för att få till ett regionalt samarbete där alla kommuner tar sitt ansvar för bostadsbyggandet.

Självklart lyfte vi också vår besvikelse över att regeringen undersöker marknadshyror i nyproduktionen. Vissa menar att marknadshyror skulle leda till ökat bostadsbyggande men Sverige har redan idag ett system för att kunna sätta högre hyror i nyproduktion och det kallas presumtionshyror. Vi behöver inte ett till system för att sätta ännu högre hyror i nyproduktion.

Bolund höll med om att bostaden inte är som vilken vara som helst. Enligt lag är bostaden en mänsklig rättighet och vi tycker därför att även regeringen måste ta sitt ansvar att se till att unga får tillgång till bostäder. Det är inte rimligt att tvingas bo hemma till 30 års ålder på grund av bostadsbrist. Per Bolund verkade visa förståelse för ungas boendesituation och nu vill vi se handlingskraft.

/Emma Ringqvist, Förbundsordförande