Vi svarar regeringen i DN

Nyligen gick regeringen ut med att de kommer att börja utreda fri hyressättning i nyproduktion – det som även kallas marknadshyra. Som åtgärd på bostadskrisen anser vi inte att det är den rätta vägen att gå, tvärtom riskerar marknadshyror att förvärra bostadskrisen, särskilt för resurssvaga grupper som unga.  

Det är möjligt att marknadshyror skulle leda till att man utnyttjar bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt, men till priset av ökat segregation och social utslagning. För unga på bostadsmarknaden kommer marknadshyra bara att göra det ännu svårare att få sin första bostad.

Gå gärna in på DN och läs vår replik till regeringen!