Vi är på plats i Almedalen

Bostadsbristen i Sverige drabbar unga särskilt hårt. Många saknar den kötid som krävs för äldre hyresrätter, har inte råd med hyran för nyproducerade hyresrätter, saknar det kapital som krävs för en kontantinsats och klarar sällan kreditrestriktionerna för ett bolån. Idag uppger 9 av 10 unga att de bott i andrahand på en marknad som präglas av otrygghet, trångboddhet och ockerhyror. jagvillhabostad.nu kommer därför till Almedalen laddade med lösningar på hur vi kan fixa den akuta bostadskrisen för unga.

För oss är Almedalen ett tillfälle att lyfta upp bostadskrisen på dagordningen och presentera vilka lösningar vi tror på. Det krävs rejäla krafttag för att få ordning på bostadsmarknaden och det är dags att agera nu. Sveriges unga förtjänar bättre, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande.

Under veckan deltar vi i flera seminarier och fokuserar särskilt på frågan om statens finansiella ansvar för bostadsbyggandet och ungas behov av prisvänliga hyresrätter, ett förstärkt och förenklat bostadsbidrag för unga och en bättre reglerad andrahandsmarknad. Vi är övertygade om att en annan bostadsmarknad är möjlig och våra reformförslag visar vägen för hur politiken kan skiftas åt rätt riktning. 

Vill ni ha med ett ungt perspektiv på bostad, byggande och stadsplanering i er panel eller prata med någon av våra representanter? Varmt välkomna att höra av er till:

Malva Staaf, kommunikatör
malva@jagvillhabostad.nu


Seminarier där vi deltar:

Har politiken vad som krävs för att hjälpa fler in på bostadsmarknaden? Arrangör: HSB. Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande, deltar i panelen.

https://almedalsveckan.info/program/64703

Är fri hyressättning botemedlet för den sjuka hyresmarknaden? Arrangör: Hanaholmen, Ålands landskapsregering. Marcus Karlén, vice förbundsordförande, deltar i panelen.

https://almedalsveckan.info/program/65226

Vägen framåt på bostadsmarknaden, för alla! Arrangör: Fastighetsbyrån och Swedbank. Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande, deltar i panelen.

https://almedalsveckan.info/program/64386