Regeringen tillsätter viktiga bostadspolitiska utredningar

Idag lämnade regeringen besked om två nya bostadspolitiska utredningar som båda är viktiga för att kommun och stat ska kunna ta ett större ansvar för bostadsförsörjningen.

Den första är utredningen om en ny förköpslag som syftar till att ge kommuner bättre förutsättningar att bedriva en effektiv markpolitik och kunna möta det stora behovet av nya bostäder. Erika P. Björkdahl har utsetts till särskild utredare och ska lämna sitt betänkande senast den 7 december 2023.

Regeringen har också beslutat att tillsätta en utredning om ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är enligt regeringens pressmeddelande “att främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka”.

Såhär kommenterar vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs nyheten:

Det är väldigt glädjande att se två viktiga bostadspolitiska utredningar tillsättas! Vi har lyft fram båda dessa förslag tidigare, speciellt den kommunala förköpslagen som skulle vara ett starkt verktyg för kommunerna i deras markpolitik. Vi har också argumenterat för att staten måste ta ett större ansvar när det kommer till både planering, finansiering och byggande, och där öppnar ett statligt fastighetsbolag upp nya möjligheter att göra just det, säger Alexander Wilson van Deurs.