Månadsrapport

När ska politikerna vakna?

Maj lider mot sitt slut och vår förbundsstyrelse har debatterat bostadspolitik och lyft ungas boendesituation i en rad olika sammanhang de senaste veckorna. Så vad har hänt månaden som gått?

Den 4 maj gick Hyresgästföreningens bostadskonferens Hyresgästernas val 2022 av stapeln på Kulturhuset i Stockholm. Vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs deltog på scen i valledare Ola Palmgrens “Heta stolen” och uppmanade till en aktiv bostadspolitik där staten tar ansvar för rätten att bo. Se samtalet (runt 2:44:15) och konferensen här.

Med utgångspunkt i konferensen skrev Alexander också en krönika på Bostadsbubblan den 19 maj om varför hoppet om en bra bostadspolitik snabbt dalade när debatterna började och vad vi behöver vara överens om för att kunna röra oss mot de stora systemförändringar som bostadsmarknaden är i behov av. 1. Hyresrätten ska inte vara eller behandlas som andra klassens boende, 2. en marknad som inte klarar av att bygga tillräckligt måste få stöd från staten och 3. utgångspunkten i en social och välfungerande bostadspolitik måste vara att en trygg bostad är en mänsklig rättighet för var och en och inte ett investeringsobjekt att tjäna pengar på.

Den 7 maj debatterade jagvillhabostad.nu i Dagens Arena där vår förbundsordförande gav fem konkreta förslag på bostadssociala reformer för att åtgärda den katastrofala bristen på bostäder för unga. Bland annat skriver Alexander om att vi vill se ett återinförande av statliga byggsubventioner, att allmännyttan måste skyddas från utförsäljningar och att skatteskillnaderna mellan hyrt och ägt boende måste jämnas ut.

Några dagar senare, den 12:e maj, skrev vår ledamot i förbundsstyrelsen Dina Oetterli en tänkvärd krönika på Bostadspolitik.se om hur “bostäder hänger ihop med både rådande segregation, den icke rådande integrationen och människors framtidstro, frihet, möjlighet till olika livsval, tron på samhället och slutligen tron på demokratin”. Läs hela krönikan via länken.

Den 30 maj deltog jagvillhabostad.nu på Hyresgästföreningens bostadskongress i Gävle där bostadspolitiken belystes ur flera perspektiv med föredrag, paneldebatter och samtal. Vår förbundsordförande Alexander höll ett föredrag om läget på bostadsmarknaden, hur situationen ser ut för unga vuxna och vilka lösningar vi vill se för att åtgärda bostadsbristen. 

Att bostadsbristen är akut är ett faktum, men vi får inte glömma att situationen går att förändra med politiska verktyg. Politikerna måste vakna och ta ansvar, vi behöver en social bostadspolitik nu!


Den 8 juni är det dags för vår extrainsatta förbundsstämma där det kommer att beslutas om ett nytt bostadspolitiskt program som under våren arbetats fram av förbundet. Håll utkik!

Vill du vara med och påverka vår politik och stötta vårt arbete för alla ungas rätt att bo tryggt? Bli medlem här.