Vi debatterar i Dagens Arena

Unga behöver en social bostadspolitik nu!

“Situationen är fullständigt ohållbar: Här är fem förslag på bostadssociala reformer för att åtgärda den katastrofala bristen på bostäder för unga”, skriver vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs i Dagens Arena igår (8/5 2022).

I Hyresgästföreningens rapport “Bostadsbyggande och bostadsbrist” (Hyresgästerna 2022) framkommer att bostadsbristen fått mer än varannan ung mellan 18-29 år att tveka inför större livsval såsom att påbörja en utbildning, bilda familj eller flytta hemifrån.

“För att åtgärda problemen behövs en helomvändning som återupprättar den sociala bostadspolitiken. Det handlar om att låta staten ta ett ökat ansvar över byggandet och finansieringen av bostäder som ett komplement till marknaden”, skriver Alexander.
 
De bostadssociala reformer vi vill se är bland annat att de statliga byggsubventionerna återinförs, fler incitament och verktyg till kommunerna för att planlägga och bygga bostäder och att skatteskillnaderna mellan det äga och det hyrda boendet utjämnas.

Läs hela artikeln och mer om de reformer vi vill se här!