Vi ingår samarbete med Orimlig Hyra

Den svenska hyresmarknaden är i kris och ett av de problem som fortsatt ökar trots skärpt lag är överpriserna på andrahandsmarknaden. Med en bostadskö på i snitt 6,4 år i storstäderna tvingas många unga hyra i andrahand, något som tenderar att bli en dyr affär. Nationellt är det genomsnittliga påslaget på andrahandshyrorna hela 50 procent. Idag ingår vi ett samarbete med Orimlig Hyra! Tillsammans kommer vi att arbeta för en rättvis och laglig hyresmarknad.

Att unga ska behöva betala priset för en dysfunktionell marknad är inte rimligt eller rättvist, därför kommer vi tillsammans att genomföra en upplysningskampanj som belyser problemen med överhyror och som klarlägger vilka rättigheter du har som andrahandshyresgäst, samt vilka lösningar som finns att tillgå.

Det är skamligt att vi har en utbredd andrahandsmarknad där hyresvärdar kan ta ut ockerhyror av hyresgäster utan att riskera en kraftig påföljd. Problemet är i grunden en kombination av en bostadsmarknad som inte förmår att bygga tillräckligt med bostäder och för svaga skydd för hyresgäster som bor i otrygga boendeformer. Vi har redan lösningar på dessa problem, det är bara upp till våra politiker att genomföra dem, säger Alexander, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.

Läs mer om samarbetet här och häng med oss på resan i sociala medier!