Partiranking: Vad vill partierna göra för ungas boende?

Valet kommer att vara avgörande för bostadspolitiken i Sverige de närmaste åren, och därmed för ungas situation på bostadsmarknaden. Idag släpps jagvillhabostad.nu:s partiranking, en granskning av hur de nuvarande riksdagspartierna resonerar på tio bostadspolitiska områden som skulle kunna gör skillnad för ungas boende. Bara tre av partierna fick fem eller fler poäng av totalt tio möjliga, vilket betyder att de flesta partier inte har en i närheten tillräcklig politik för att förbättra ungas möjligheter till en trygg bostad. 

– Att inte fler än tre partier får mer än hälften godkänt är ett katastrofalt besked till alla unga som inte kan flytta hemifrån eller som bor dyrt och osäkert i andrahand. Det visar hur bortprioriterad bostadspolitiken är hos våra styrande politiker, säger jagvillhabostad.nu:s förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs.

Partirankingen visar några ljusglimtar, bland annat är en majoritet av partierna för att se över regelverket och höja nivåerna för bostadsbidraget, och likaså att stärka statens stöd vid renoveringar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet sticker också ut i rankingen med flertalet positiva förslag och landar på högst poäng; 9,5 respektive 8,5 poäng vardera.

Överlag visar dock rankingen att politiken långtifrån reflekterar eller tar itu med de problem som är ungas verklighet på bostadsmarknaden idag. Ett stort problem för många unga är situationen på andrahandsmarknaden, en marknad som präglas av osäkerhet, höga hyror och diskriminering, men endast fyra partier pratar om lösningar som ens nämnvärt skulle kunna förbättra läget och inget av partierna får godkänt. 

– Flera partier väljer att lyfta fram den långsiktiga lösningen, att bygga mer, snarare än vad som kan göras här och nu. Några av partierna kommer med bra och intressanta men inte tillräckliga förslag, som Vänsterpartiet som vill skrota privatuthyrningslagen och Moderaterna som föreslår hyresmäklare på andrahandsmarknaden. Men det krävs ett komplett översyn av andrahandsmarknaden som sätter stopp på ockerhyrorna, laglösheten och diskrimineringen – inte duttande med enskilda reformer, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande.

Något som också hade gjort skillnad för ungas möjligheter att efterfråga en trygg bostad är ett större utbud av hyresrätter med rimliga hyror, men bara tre partier vill återinföra någon form av statligt investeringsstöd. Ett annat område där partierna misslyckas med att presentera positiva förslag gäller de krav som hyresvärdar kan ställa på hyresgäster, framförallt när det kommer till inkomstkrav vilka slår hårt mot många unga.

Rankingen visar hur långt politikerna verkar stå ifrån de särskilda utmaningar unga möter på bostadsmarknaden och det saknas ett politiskt ansvarstagande för allas vår grundläggande rätt till ett tryggt hem. Vänsterpartiet toppar vår partiranking just för att de förespråkar en politik där det offentliga tar ett mycket större ansvar för våra bostäder och där politiska verktyg används för att säkerställa en social bostadspolitik åt alla. Men den överdrivna tilliten till marknadens förmåga att lösa bostadskrisen sitter djupt hos flera partier och förhindrar flera absolut nödvändiga bostadsreformer från att genomföras, säger förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs.

Partirankingen lanseras idag den 25/8 och finns tillgänglig i sin helhet här.