Kommentar: Tidöavtalet

Noll, zip, nada, zero. Med det så kallade Tidöavtalet mellan M, L, KD och SD är det så bostadspolitiken kan sammanfattas när den nya regeringen och dess stödparti SD presenterar resultatet av förhandlingarna.

Detta samtidigt som bostadsbyggandet förutspås totaltstanna på grund av ökade material- och räntekostnader, samtidigt som vi har en andrahandsmarknad i kaos där hyresgäster utnyttjas gränslöst och samtidigt som vi har ett fullständigt urholkat bostadsbidrag. Bara för att nämna några saker. Det bådar inte gott för bostadsmarknaden att bostadspolitiken ska fortsätta prioriteras bort de kommande fyra åren, även om det självklart är bättre än att vi får marknadshyror – något M, L och KD vill genomföra i nyproduktion. Det återstår att se om vi kommer få några bostadspolitiska reformer framöver. Den totala avsaknaden kan visa på en komplett bortprioritering eller att de helt enkelt inte hann komma dit i förhandlingarna. Vad som är säkert är att vi noga kommer granska de förslag som bereds och läggs fram.

När jag läser de delar som handlar om migrations-, integrations och rättsäkerhetspolitik ryggar jag tillbaka. Där är det i princip ett komplett mörker, där de förtryckta ska förtryckas ytterligare genom mer övervakning, hårdare tag, mindre frihet och fler begränsningar. Som ett antirasistiskt förbund reagerar vi starkt på den här sortens politik och jag hoppas innerligt att den inte genomförs i slutändan.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande