Q&A Hyresförhandlingarna

Varje år med start i september förhandlar Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna hyran för Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter. Med hög inflation och dyrare pris på mat, el och drivmedel är många, inte minst unga och studenter, oroliga för höjda hyror. Nu har Fastighetsägarna gått ut och sagt att de vill se en höjning på 10% – det motsvarar ca. fem års hyreshöjningar på ett år. jagvillhabostad.nu anser att kraven är helt orimliga om unga och andra hyresgäster ska kunna bo kvar.

Hur går hyresförhandlingarna till?

Men hur går hyresförhandlingarna egentligen till? Inledningsvis påkallar fastighetsägare förhandling hos Hyresgästföreningen som granskar kraven. Därefter påbörjas förhandlingen mellan representanter från fastighetsägaren och Hyresgästföreningen. Om parterna inte kommer överens fortsätter förhandlingen i Hyresnämnden.

I våras slöt Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta ett avtal kring de årliga hyresförhandlingarna, så kallad trepartsöverenskommelsen. Avtalet innebär att 5 faktorer ska styra förhandlingarna – både lokala och nationella – bl.a. avgifter för el och värme, inflation och räntor. Förhandlarna ska också titta 3 år bakåt i tiden. Därför kommer t.ex. räntehöjningen idag märkas först 2024.

Q&A med Hyresgästföreningen

Q: Kan en hyresvärd bestämma hyran utan att förhandla med Hyresgästföreningen?

A: Nej inte om det finns en så kallad förhandlingsordning* i en fastighet. Då får inte hyresvärden höja hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen. När en hyresförhandling har avbrutits av fastighetsägaren och ingen ny hyra har överenskommits, väljer fastighetsägaren ibland ändå att ”förhandla” med hyresgästen om hyreshöjning. Oftast gör hyresvärden det genom att bara skicka en avi och ett brev om höjd hyra till sina hyresgäster. Att betala den nya hyran kan juridiskt räknas som att du accepterat den. Det är därför viktigt att fortsätta betala den gamla hyran och kontakta hyresgästföreningen i ett sådant läge.

*Förhandlingsordningen reglerar hur hyror ska förhandlas kollektivt, Hyresgästerna i en fastighet har rätt att få en förhandlingsordning om tillräcklig många kräver det.

Q: Kan hyrorna höjas hur mycket som helst? Finns det någon gräns?

A: Om hyror höjs mer än 10% så ska de normalt fasas in över några år. Det finns dock ingen lagstadgad gräns för hur mycket en hyra kan höjas. Lagstadgat är dock att hyran inte kan höjas oftare än var sjätte månad.

Q: Hur snabbt kan det gå om den nya regeringen inför marknadshyror?

A: Det beror på. Den förra regeringen utredde frågan om marknadshyror i nyproduktion. Så där finns en utredning som i så fall skulle behöva skickas ut på remiss och tas in synpunkter på. Sen skulle regeringen behöva skriva fram en proposition till riksdagen, som skulle behöva rösta igenom den, och sen lite tid på det innan den vinner laga kraft. Låt säga 1,5-2 år.

Om regeringen i stället skulle vilja titta på att förändra hyressättningen i hela beståndet, då behöver det först utredas. Då är det gissningsvis två år från nu till dess att utredningen är klar och remitterad. Därefter kanske ett år innan den behandlats och blivit lag. I det fallet tre år från nu alltså.

Har du fler funderingar? Läs mer exempelvis här. Om du också vill stoppa chockhöjda hyror och stötta kampen för en rättvis bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt – bli medlem hos oss!