Instaliveserie om bostadsdiskriminering: Premiär om en vecka

Att ha upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkningar när en sökt eller hyrt bostad som ung är tyvärr inte ovanligt; det är ett allvarligt problem som måste förändras. I februari har vi bjudit in fyra otroliga gäster för att prata om bostadsdiskriminering – hur läget ser ut, om lagen och rättigheter, vad du kan göra om du blivit utsatt och hur bostadsbolagen kan förebygga att diskriminering sker.

2 februari 12.00: Diskriminering på hyresmarknaden med Melinda Sjunnesson

Melinda Sjunnesson är jurist på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering som har jobbat särskilt mot bostadsdiskriminering i olika projekt. Vi pratar om diskriminering på hyresmarknaden, vad diskrimineringslagen säger, vad en antidiskrimineringsbyrå gör och hur de kan hjälpa till om du upplevt diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

8 februari 12.00: Rasism och etnisk diskriminering med Ali Ahmed

Ali Ahmed är professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet. I sin forskning har Ali kartlagt olika former av diskriminering på bostadsmarknaden och gjort flertalet studier om rasism och etnisk diskriminering. Vi pratar om vad vi vet idag, vad vi behöver veta och framförallt – vad som måste göras!

16 februari 12.00: Q&A med Anna Ericsson

Anna Ericsson är utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO), en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. 2021 släppte de rapporten Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder. Vi har bjudit in Anna för att svara på alla era frågor i en Q&A! Maila gärna frågor på förhand eller skicka ett DM på Instagram eller Facebook.

23 februari 12.00: Förebyggande arbete med Marit Appelgren

Marit Appelgren är Vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, ett fastighetsbolag som specialiserar sig på att skapa inkluderande områden, på hyresrätter och studentbostäder. Vi pratar om hur ByggVesta jobbar för att förhindra att diskriminering sker och vad bostadsbolag och bransch i stort kan göra för att förebygga diskriminering.

Hoppas du deltar! Anslut till samtalen via vår profil på Instagram – följ oss här.