Regeringen M KD L

Behovet av fler ägarlägenheter är ickeexisterande

Bostadsminister Andreas Carlson kallade till pressträff i förra veckan. Mitt under pågående bostadskris presenteras… ännu en utredning som dessutom går ut på att hyreslägenheter ska kunna ombildas till ägarlägenheter och att införa nya regelverk för hyrköp.

Hyrköp är i sig en bra modell som vi är positiva till – den möjliggör för unga att successivt köpa sin bostad i takt med att ens privatekonomi tillåter det samtidigt som bostaden hyrs. Vi vill att staten gynnar nya modeller för bostadsköp som underlättar för unga in på den ägda marknaden utan att öka belåningsgraden eller risken, exempelvis Hyrköp och Bosammodellen.

Men att regeringen låter bostadsbyggandet krascha och samtidigt vill ombilda fler hyreslägenheter är allvarligt. Vi är mycket kritiska till förslaget som skulle öka den redan akuta bostadsbristen i många av Sveriges kommuner medan alldeles för få nya byggs.

I det läge vi befinner oss nu behöver vi verklig politik och reformer som gör skillnad, en social bostadspolitik där staten tar ansvar för rätten att bo. Det här förslaget är ljusår ifrån det: behovet av fler ägarlägenheter är ickeexisterande men behovet av hyresrätter med rimliga hyror ökar.

Är du också trött på bostadskrisen? Bli medlem hos oss gratis och stötta vårt arbete.