Sök till våra lokala styrelser 2023-2024

Bli en del av kampen för en jämlik bostadsmarknad och påverka lokalt – nu söker jagvillhabostad.nu Malmö, Uppsala, Örebro, Umeå, Stockholm och Göteborg flera personer till styrelsen för 2023-2024. Inga förkunskaper krävs, vi utbildar dig internt!

Genom att vara engagerad i någon av våra lokalavdelningar får du möjlighet att samla erfarenhet av praktiskt förändringsarbete och bli en del av en rikstäckande gemenskap som brinner för en trygg bostadsmarknad för alla unga. I uppdraget får du möjlighet att utvecklas inom bland annat politiskt påverkansarbete, kommunikation, ledarskap, projektledning, folkbildning och får såklart fördjupad kunskap i bostadspolitik. Det är dessutom en viktig merit om du vill arbeta med förändringsarbete i framtiden.

Lämna intresseanmälan via vår hemsida här. Du kan också skapa ett inlogg och ansöka via Volontärbyrån. Tveka inte att höra av dig med frågor till sanna@jagvillhabostad.nu


Lokalavdelningarna söker bland annat personer till följande roller:

Ordförande, vice ordförande, påverkansansvarig, utbildnings- och upplysningsansvarig, kommunikationsansvarig, ledamöter och sekreterare.

Ordförande

Ordföranderollen innebär ett särskilt ansvar för att leda styrelsearbetet samt planering och att ha överblick av styrelsens arbete. Själva genomförandet av aktiviteter och verksamhetsplan sker i samarbete med resterande av styrelsen. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt. Exempel på uppgifter: 

 • Ha strategisk överblick och planera styrelsearbetet i förhållande till årshjulet, tillsammans med vice ordförande
 • Planera och sammankalla till styrelsemöten 1 gång/månaden
 • Försäkra att styrelsens arbete följer styrdokument och policys såsom budget, verksamhetsplan och stadgar
 • Vara kontaktperson till kansliet, avstämningar 1 gång/månaden samt löpande kontakt
 • Ev. representera lokalavdelningen i externa sammanhang

Påverkansansvarig

Påverkansansvarig styrelseledamot fokuserar på att planera påverkansarbetet i lokalavdelningen. Själva genomförandet görs i samarbete med övriga styrelsen. Uppdraget passar dig som har ett intresse för exempelvis opinionsbildning, dialog med makthavare och kampanjarbete. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt. Exempel på uppgifter: 

 • Initiera plan för påverkansinsatser
 • Skriva debattartiklar
 • Samordna deltagande i relevanta sammanhang såsom mässor, seminarium, panelsamtal
 • Planera opinionsarbete i sociala medier tillsammans med kommunikationsansvarig
 • Anordna politiska aktiviteter vid intresse, såsom panelsamtal, möten med politiker etc.

Utbildnings- och upplysningsansvarig

Som utbildnings- och upplysningsansvarig har du huvudansvar för aktiviteter i utbildningssyfte i lokalavdelningen. Uppdraget passar dig som har intresse för pedagogik, folkbildning och direktstöd till unga. Det är inget krav på förkunskaper – vi utbildar och handleder dig internt. Exempel på uppgifter: 

 • Besöka ungdomsverksamheter och skolor för att berätta om vårt arbete
 • Anordna workshops, studiecirklar eller gruppsamtal med unga
 • Hålla föreläsningar eller utbildningar riktade mot unga
 • Delta på mässor och event riktade mot unga
 • Anordna egna evenemang och aktiviteter riktade mot unga

Kommunikationsansvarig

Som kommunikationsansvarig styrelseledamot fokuserar du på kommunikationen i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för kommunikation, media och grafisk design – det är dock inga krav på förkunskaper. Vi utbildar och handleder internt. Exempel på uppgifter:

 • Utforma kommunikationsplan för lokalavdelningen
 • Ansvara för innehåll på sociala medier och löpande uppdatering av dessa
 • Planera och genomföra större insatser, såsom kampanjer på sociala medier
 • Ta fram grafiskt material