Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter och deras studentförbund, Saco studentråd, jagvillhabostad.nu och Funktionsrätt Sverige.

Stina Olén och vi vill samma sak: att Sveriges studenter ska ha en härlig studietid med trygga bostadsförhållanden. Därför är det synd att hon blundar för de uppenbara riskerna med regeringens direktiv om regelförsämringar för studentbostäder.

Nej, dagens byggregler är inte optimala. Det är just därför som de inte ska bli ännu sämre.

Studenter är som andra människor och behöver bostäder där det går att plugga, laga mat, umgås och sova i. Studenter med funktionsnedsättning ska kunna flytta till en nyproducerad lägenhet. Vi hävdar inte detta utifrån slentriantänkande utan utifrån vår kännedom om studentbostaden och dess marknad.

Forskning visar att den psykiska ohälsan bland studenter är högre än bland yrkesarbetande i samma ålder. Platsen för återhämtning, hemmet, är en viktig friskfaktor som inte ska urholkas på grund av kortsiktiga ekonomiska hänsyn.

Slentrianmässigt

För, handen på hjärtat, det är på ekonomin det hänger. Stora delar av branschen – tyvärr inklusive Studentbostadsföretagen ser vi nu – kräver försämrade byggregler varje gång det blir svårt att få ihop kalkylen. Det är slentrianmässigt tänkande.

Byggbranschen verkar på en fri marknad och måste så klart vara ekonomiskt hållbar. Men varför ska det ständigt ske genom att sänka boendekvaliteter? Stina Olén vill ”försöka hitta kreativa lösningar för att få plats med så många kvalitativa bostäder som möjligt i varje projekt och samtidigt hålla nere byggkostnaderna”.

Tänk lite nytt

En lovvärd ambition, men i verkligheten ser vi hur de kreativa lösningarna enbart fokuseras på att hålla byggkostnaderna nere. Varför inte söka kreativa svar i finansieringen, genom stiftelser som i Danmark eller översyn av skatter och bidrag? Eller i nya boendeformer eller genom nytänkande användningar av det redan byggda? Att marknaden inte är intresserad av att bygga studentbostäder beror på att man (slentrianmässigt) tänker nyproduktion (det dyraste alternativet) till en kategori som per definition inte har en vanlig inkomst (studenter).

Frågan om studentbostäder är för viktig för att den ska låtsaslösas med försämrade byggregler. Rikta i stället fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt.

Albert Ohlin
Ordförande Saco studentråd 
Tobias Olsson
Förbundsdirektör Sveriges arkitekter 
Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande jagvillhabostad.nu 
Louise Wissberger
Ordförande Sveriges arkitekter studenterna
Nicklas Mårtensson
Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Debattartikeln publicerades i Altinget 2023-05-02 och finns här.