Insändare i DN

Idag är vi 17 barn- och ungdomsorganisationer som höjer våra röster inför regeringens klimatmöte i en insändare i Dagens Nyheter.

Regeringens klimatmöte saknar legitimitet när barn- och ungdomsrörelsen stängs ute

Vi upplever nu en tydlig vändning i regeringens bemötande, från samverkan till exkludering. Regeringens klimatmöte saknar legitimitet när barn- och ungdomsrörelsen stängs ute, skriver företrädare för 17 barn- och ungdomsorganisationer.

På fredag äger regeringens ”klimatmöte” rum. Regeringen skriver själva att ”klimatfrågan är en samhällsfråga som angår oss alla”, men ambitionerna vacklar när ungdomsrörelsen som driver på för förändring inte får delta i diskussionerna.

Regeringen har aktivt och medvetet stängt ute det unga civilsamhället från Sveriges klimatarbete. Av de cirka 230 aktörer som bjudits in är det enbart en barn- och ungdomsorganisation. Inte den unga miljö- och klimatrörelsen, paraplyorganisationen för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU) eller andra barn- och ungdomsorganisationer har blivit inbjudna till regeringens planerade ”klimatmöte” och inte heller till de rundabordssamtal som sägs ha föranlett det. Det sticker extra mycket i ögonen då det är just ungdomsrörelsen som gått i bräschen i klimatfrågan och det faktum att det är barn och unga som kommer drabbas värst av klimatförändringarna.

När ungdomsrörelsen försökt få till möten med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) har vi hela tiden mötts med kalla handen, vilket vi tolkar som ett genuint ointresse att föra dialog med oss eller intressera sig för barn och ungas perspektiv.

Under FN-mötet Stockholm+50 i juni 2022 deltog LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, den aktör som samlade den globala klimat- och miljörörelsen för meningsfullt inflytande av unga – med faktiska resultat som följd. Vi upplever nu en tydlig vändning i regeringens bemötande, från samverkan till exkludering.

Vi är nyfikna på hur statsråden på klimat- och näringsdepartementet, Busch och Pourmokhtari, ska hantera den bristande tillit från barn- och ungdomsrörelsen till regeringens klimatpolitik som skapas till följd av att man inte vill föra dialog?

Ett meningsfullt möte förutsätter transparens och representation av de grupper som dels drabbas mest av klimatförändringarna och dess konsekvenser, dels lyfter fram viktiga värden i debatten. Så är dock inte fallet. I stället för att bjuda in och lyssna på barn, ungas, urfolks och andra särskilt utsatta gruppers röster som också bär på kunskap, planerar regeringen ett stängt och kort endagsmöte, där agendan utgörs av panelsamtal som de själva leder.

Att inkludera barn, unga och utsatta grupper är inte bara ett ansvar för våra makthavare utan även att ge en möjlighet att få vara med och bygga upp det arbete vi sedan behöver förvalta. Det är dagens barn och unga som kommer leva med de beslut som fattas, eller inte fattas, av dagens beslutsfattare.

Regeringens ambition om att inkludera näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin faller platt. Den största andelen av de inbjudna kommer från näringslivet, som har en avgörande roll för att uppnå den gröna omställningen. Men oproportionerligt fokus på denna sektor riskerar att eliminera andra perspektiv på hållbarhet och öka polariseringen mellan olika intressenter.

I inbjudan skriver regeringen att ”För att nå hela vägen till nettonollutsläpp krävs en ny och samlad klimatpolitik”. Vi ställer oss frågande till hur en sådan klimatpolitik ska bli trovärdig?

Regeringens nationella klimatmöte kommer i praktiken vara representanter från några av de mest exploativa företagen i Sverige som får delta på förberedda panelsamtal om framtidens innovationer. Inget tillfälle ges för verklig dialog, utmanande av rådande ordning, ansvarsutkrävande eller ens tillfälle för ömsesidigt utbyte av farhågor och behov inför framtidens utmaningar.

Statsråden Busch och Pourmokhtari, vi kommer fortsätta med våra ihärdiga inbjudningar till er med hopp om att ni en dag är redo för samtal!

Noura Berrouba, ordförande, LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer

Tobias Larsson, ordförande, Fältbiologerna

Lotta Schneider, ordförande, Röda Korsets ungdomsförbund

Warda Abdalla, Rädda Barnens ungdomsförbund

Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu

Mona Örjes, förbundsordförande, Junis

Oskar Siri, förbundsordförande, Ung Teaterscen

Linda Hjort, vice ordförande, KFUM Sverige

Johanna Forsberg, ordförande, Unga Hörselskadade

Ellen Åberg, ordförande, Sveriges ungdomsråd

Muhammad Ali, ordförande, Ensamkommandes förbund

Oscar Sjökvist, förbundsordförande, Förbundet Unga rörelsehindrade

Frida Karlander, ordförande Riksorganisationen Unga med synnedsättning

Tomas Aronson Ylipää, förbundssekreterare Unga Örnars riksförbund

Maja Sjögren, förbundsordförande, Elevernas riksförbund

Embla Persson, ordförande, Sveriges Elevkårer

Minna Dawar, ordförande, IFMSA-Sweden