Alexander Wilson van Deurs

Replik i Aftonbladet

Vår förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs replikerar Byggföretagen i Aftonbladet om att det inte är bristen på köpkraft som lett till dagens byggkris eller decennier av för lågt bostadsbyggande. Till skillnad från staten är hushållens skuldsättning redan enorm, särskilt bland unga. Fokus måste skiftas mot utbudet!

Brist på köpkraft har inte skapat byggkrisen

Byggföretagens förslag om att införa startlån, underlätta bosparande och slopa det skärpta amorteringskravet kommer inte att ta oss ur byggkrisen. Vad vi behöver är en långsiktig och hållbar lösning på bostadsbristen och inte ytterligare incitament för att öka efterfrågan på bostäder utan att ta hänsyn till utbudet.

Att införa startlån kan visserligen verka som en lockande idé vid första anblicken, eftersom det skulle kunna öka tillgängligheten för vissa förstagångsköpare med stark ekonomi. Men en sådan åtgärd skulle också snabbt leda till ännu högre bostadspriser och en ökad skuldsättning. Svenska hushåll är redan bland de högst skuldsatta i EU, särskilt bland unga, och den största orsaken är belåningen på bostadsmarknaden.

Likaså skulle ett skattefritt bosparande driva upp bostadspriser och därmed riskera att bli verkningslöst för köpkraften. Dessutom skulle en sådan åtgärd öka klyftorna på bostadsmarknaden mellan de som kan spara och de som inte kan.

Sist men inte minst är förslaget att slopa det skärpta amorteringskravet en farlig väg att gå. Amorteringskravet skyddar hushållen från att bli överbelånade, och att bort eller lätta på detta krav skulle ställa hushållen i en farlig situation när räntorna nu stiger och ekonomin försämras.

I stället för att ta till kortsiktiga och potentiellt skadliga åtgärder bör vi fokusera på att främja en hållbar och balanserad bostadsmarknad. Det kräver en kombination av insatser, inklusive att öka utbudet av bostäder genom statliga stöd, att öka incitamenten för kommunerna att bygga bostäder och att reformera bostadskön.

Vi måste se till att unga människor har möjlighet att hitta ett hållbart boende som passar deras behov och ekonomiska förutsättningar, samtidigt som vi skyddar hushållen från överskuldsättning och ekonomisk risk. Det är först då vi kan skapa en bostadsmarknad som är rättvis och hållbar för alla.

Alexander Wilson van Deurs, 
Förbundsordförande jagvillhabostad.nu

Artikeln publicerades i Aftonbladet 2023-06-15 och finns här.