Alexander Wilson van Deurs

Regeringen förbiser det akuta läget på bostadsmarknaden

Regeringen förbiser det akuta läget på bostadsmarknaden, vill försämra för de som hyr i andrahand och saknar tillräckliga åtgärder för att möta bostads- och byggkrisen. Vi uppmanar regeringen och alla politiska partier att agera med bättre och mer kraftfulla åtgärder som ger möjlighet till ett tryggt och hållbart boende för alla.

Förra veckan annonserade bostadsministern och finansministern nyheten om att en utredning ska se över presumtionshyrorna och förenkla och göra det mer förmånligt att hyra ut sin privatbostad. Under en pågående bostads- och byggkris är detta otillräckligt, men det förvärrar också läget för de som hyr i andrahand till redan orimliga kostnader. 

Kanske hade åtgärderna sett annorlunda ut om regeringspolitikerna själva hade upplevt att behöva flytta fem gånger på ett år, bli lurade på depositionen, utsättas för sexuella trakasserier av hyresvärden eller betala ockerhyra – vanliga erfarenheter för dem som hyr i andrahand. Återbetalning av överhyra är idag nästintill omöjligt för andrahandshyresgäster i privatbostäder, och man lever ständigt under hot om uppsägning utan särskilda skäl.

Förslaget är en katastrof för många av oss unga som inte har några andra alternativ än en dyr och otrygg andrahandsmarknad för att få tak över huvudet. Istället för att försämra situationen ännu mer borde andrahandsmarknaden regleras för att ge hyresgästen ökad kontroll och trygghet, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.

Sedan privatuthyrningslagen infördes 2013 har hyrorna på andrahandsmarknaden drivits upp och i år har de stigande räntekostnaderna pressat upp hyrorna än mer. Vinsterna för de som hyr ut ökar i samma takt; 2021 redovisades 2,6 miljarder i vinst för privatuthyrning till Skatteverket vilket är en ökning med 120 procent sedan 2013. Regeringens förslag riskerar nu att öppna upp för att fler hyr ut sina bostäder utan legitima syften enbart för ekonomisk vinning, vilket bidrar till att bostadsmarknaden i sin helhet är dysfunktionell.

80 procent av Sveriges befolkning bor idag i en kommun med bostadsbrist, samtidigt minskar bostadsbyggandet kraftigt. I ett sånt läge bör regeringen presentera reformer som gör skillnad både här och nu och på lång sikt. Andrahandsmarknaden måste förbättras – exempelvis genom att möjliggöra retroaktiv återbetalning av ockerhyror även för privatbostäder och att andrahandskontrakt införs genom bostadsförmedlingen – och bostadsbyggandet måste omgående stöttas med ekonomiska åtgärder.

Vi uppmanar regeringen och alla politiska partier att agera för att lösa bostadskrisen, och då behövs större och bättre åtgärder som ger möjlighet till ett tryggt och hållbart boende för alla. Varför inte börja med våra tre förslag på åtgärder för ett ökat bostadsbyggande; sänk momsen på byggandet av nya bostäder, ändra direktiven till SBAB eller Almi Företagspartner för att pressa ner låneräntorna och höj schablongränsen i de statliga kreditgarantierna, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu.