jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen stängs ute av regeringen och SD

Regeringen och SD stänger oss ute från bostadspolitisk hearing

Regeringspartierna och SD har beslutat att stänga ute jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen från den planerade bostadspolitiska hearingen i riksdagen i höst, som syftade till att bjuda in bostadsmarknadens aktörer till riksdagens förstakammarsal för att diskutera bostadspolitiken. Beslutet är ytterst beklagligt och visar på högerpartiernas nonchalans mot hyresgäster och unga engagerade.

Sverige befinner sig i en krisartad tid för bostadspolitiken, och behovet av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att komma åt bostadsbristen, segregationen och otryggheten är enormt. Sedan en tid tillbaka har civilutskottet planerat att hålla en bostadspolitisk hearing i riksdagen, med syftet att bjuda in bostadsmarknadens aktörer till riksdagens förstakammarsal för att diskutera bostadspolitiken. Ett mycket välkommet initiativ som har tagits av utskottets ordförande Malcolm Momodou Jallow (V).

Det är utskottet och utskottskansliets tjänstemän som initialt tillsammans kommer fram till vilka som ska bjudas in till hearingen, och i diskussionerna fanns både jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen med som aktörer. Det tycker vi är självklart, eftersom jagvillhabostad.nu är Sveriges enda bostadspolitiska ungdomsförbund som jobbar för alla ungas rätt till en trygg bostad, och Hyresgästföreningen eftersom att de företräder alla Sveriges hyresgäster.

Men efter att en arbetsgrupp i civilutskottet gått igenom den initiala planeringen, där regeringen och SD hade majoritet, så beslutade de att ta bort två aktörer från inbjudan: jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen. Det är väldigt beklagligt och uppseendeväckande att regeringen och SD väljer att göra på det här sättet. Det bryter mot praxis i sådana här frågor som vanligtvis tas i konsensus, och förhindrar både hyresgäster och unga från att höras, men stoppar också viktiga kritiska röster mot den nuvarande bostadspolitiken. Varför är Villaägarna mer berättigade på hearingen än jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen?

Gör om, gör rätt. Bjud in oss till hearingen och lyssna på vad aktörer som företräder hyresgäster och unga har att säga om bostadspolitiken.