Alexander Wilson van Deurs

Debatt i Dagens ETC

Vi kräver modet av regeringen och SD att höra förslag de inte delar – bara genom att möta olika perspektiv och idéer kan vi hitta rätt lösningar. Vår förbundsordförande skriver debatt i Dagens ETC och uppmanar regeringen och SD att ompröva beslutet att stänga ute jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen från höstens bostadspolitiska hearing.

Den svenska bostadsmarknaden befinner sig i en kris. En enorm bostadsbrist har byggts upp under flera decennier och bostadsbyggandet går nu mot en total krasch. Vi unga är en av de grupper som påverkas allra värst av bostadsbristen, och som enda bostadspolitiska organisation för unga försöker jagvillhabostad.nu ge unga en röst och hjälpa dem själva ta fram rapporter, underlag och förslag på lösningar. Men istället för att lyssna in och bemöta vad vi har att säga har regeringen och Sverige­demokraterna beslutat att utesluta både jagvillhabostad.nu och Hyres­gästföreningen från en bostadspolitisk hearing i riksdagen som vi var planerade att delta på. Det är ett ytterst beklagligt och allvarligt sätt att underminera möjligheten till en bred och representativ bostadspolitisk debatt, och vi uppmanar regeringen och SD att ompröva beslutet.

Idag saknar 400 000 unga vuxna ett eget tryggt boende. Hälften av dessa vill men kan inte flytta hemifrån för att det inte finns några bostäder till överkomliga priser, och resten bor i otrygga och dyra andrahandskontrakt. Det är ett katastrofalt politiskt misslyckande att något så grundläggande som rätten till ett tryggt hem saknas för så många. Det är därför vi har engagerat oss i över 20 år och kämpat för att den handlingsförlamning som råder i politiken ska förvandlas till reformer som ökar bostadsbyggandet och tryggheten för oss unga. Men med regeringens agerande verkar det som att ytter­ligare 20 år är att vänta.

En handlingskraftig och pluralistisk demokrati kräver bred representation, inkludering och transparens. I de initiala diskussionerna mellan civilutskottet och civilutskottets tjänstemän fanns både jagvillhabostad.nu och Hyresgästföreningen med bland de aktörer som skulle delta, och att sedan utesluta oss bryter mot etablerad praxis. Genom att selektivt välja bort särskilda bostadsaktörer från att delta i diskussioner och forma politiken efter en snäv politisk agenda undermineras dessutom grundläggande demokratiska principer.

Till Altinget försvarar sig Mikael Eskilandersson (SD) med att de vill att hearingen ska ”lägga fokus på frågor som berör bostadsbyggandet och de aktörer som bygger.” För det första är både jagvillhabostad.nu och ­Hyresgästföreningen aktörer som utreder, diskuterar och föreslår massvis med förslag för att öka bostadsbyggandet. Senast förra veckan släppte ­jagvillhabostad.nu rapporten ”Den stora byggkrisen: tre åtgärder för ett ökat bostadsbyggande över parti­gränserna”. 

För det andra räcker det med att kolla på de inbjudna aktörerna för att se att Eskilanderssons svar inte är något annat än ett svepskäl. Exempelvis är Villa­ägarna en av de inbjudna aktör­erna, en aktör som inte bygger några bostäder. Varför är de med men inte vi?

Att i ett sådant här krisartat läge på bostadsmarknaden välja att utesluta två bostadsaktörer som företräder stora och utsatta grupper på bostadsmarknaden är ett förkastligt agerande. Det är genom att möta olika perspektiv och idéer som vi kan uppnå de bästa lösningarna på komplexa samhällsproblem som bostadsbristen, och regeringen och SD bör kunna tåla att höra förslag de inte delar. Vi uppmanar därför regeringen och SD att ompröva sitt beslut och bjuda in ­jagvillha­bostad.nu och Hyresgästföreningen till hearingen.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande jagvillhabostad.nu

Artikeln publicerades av Dagens ETC 2023-07-04 och finns här.