Vad vill du veta om bostadsmarknaden?

Vad vill du veta om bostadsmarknaden?

jagvillhabostad.nu ger tips och råd till unga för att hitta hem och bo tryggt. Nu behöver vi din input på hur vi kan uppdatera och utöka våra tips för att vara så relevanta för dig som möjligt!

Vi på jagvillhabostad.nu tror att mycket skulle kunna förändras om alla som söker bostad, såväl som hyr ut sin bostad, visste om sina rättigheter och skyldigheter. Men tyvärr kan bostadsmarknaden vara kaosartad och hyreslagstiftningen komplicerad. Därför ger vi unga råd och stöd för att hitta hem och bo tryggt, sammanställer tips och stödmaterial och upplyser unga om deras rättigheter. 

Vi behöver din input!

Nu vill vi ha din input på hur vi kan uppdatera och utöka våra tips för att vara så relevanta för dig som möjligt. Genom att besvara vår korta enkät hjälper du oss att ge dig och alla undra unga svar på era bostadsfrågor. 

Du behöver inte vara bostadssökande i nuläget för att besvara enkäten. Det går lika bra att besvara frågorna baserat på tidigare erfarenheter av att söka bostad. Du kan också ge exempel på saker du vill veta mer om som rör din nuvarande boendesituation (t.ex. vad du har rätt till när du hyr i förstahand) eller bostadsmarknaden generellt.

TACK för din tid! 

P.S. Är du inte medlem hos oss ännu men vill stötta vårt arbete för alla ungas rätt att bo tryggt? Bli medlem gratis här.