Alexander Wilson van Deurs

Regeringens budget sviker unga

Idag presenterade regeringen sin budget för 2023. Den som hoppades på några överraskningar gick därifrån besviken. Trots det enormt svåra läget på bostadsmarknaden, med utbredd bostadsbrist och pågående byggkris, tillför regeringen inte en enda krona till att stötta bostadsbyggandet. Unga bostadssökande och framtida bostadssökare får återigen vända tillbaka blicken mot Blocket Bostad. Den enda budgetpost som kopplas till byggsektorn är det höjda ROT-avdraget, vars effekt på den pågående krisen kan avrundas till noll.

– Jag är genuint förvånad över att regeringen låter bostadsbyggandet kollapsa så här. In i det sista trodde jag att någon form av stödåtgärd skulle komma, men mina farhågor fick besannas. Det är så ansvarslöst att jag blir mållös. Är inte regeringen orolig över alla företag som kommer att gå i konkurrens och all kompetens som kommer lämna byggbranschen? Regeringen verkar tro att så fort räntorna sjunker lite igen så kommer allt bli bra, men det funkar inte så. Nu kommer vi få otaliga år med lågt bostadsbyggande och en växande bostadsbrist. Vilka kommer det att slå hårdast mot? Unga vuxna såklart, vars nya liv i egna bostäder i många fall kommer att behöva skjutas upp, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande jagvillhabostad.nu

Regeringen väljer även att dra tillbaka det ökade stödet till ungdomsrörelsen från 2023 på 50 miljoner. Det kommer att gälla från 2026 och är en minskning från 290 miljoner till 240 miljoner. I budgeten konstaterar regeringen att: “Den tillfälliga höjningen av statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna bedöms ha bidragit till att stärka ungas förutsättningar till demokratisk organisering och förbättrat möjligheter för ungas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Det är fruktansvärt beklagligt, sorgligt och talande att regeringen väljer att skära ner på pengar till ungdomsorganisationer som är så viktiga för att skapa meningsfull fritid, gemenskap, integration, politiskt engagemang och bildning. Det finns knappast någon annan sektor som får så mycket gjort för varje krona. 50 miljoner är en obetydlig summa för regeringen men inte för oss, och detta hade verkligen inte behövt göras, säger Alexander Wilson van Deurs.