Marknadshyror hör inte hemma i Sverige

Den 10 mars samlades medlemmar i jagvillhabostad.nu för förbundsstämma i Stockholm. jagvillhabostad.nu ser med stor oro på den debatt som börjat bubbla upp kring införande av marknadshyror i Sverige. Därför landade förbundsstämman i ett tydligt ställningstagande kring varför marknadshyror inte är en lösning på vår bostadskris och därför bör förkastas i den bostadspolitiska debatten.

Vi säger nej!

Återigen är frågan om marknadshyror i nyproduktion uppe i debatten. Fastighetsägare vädrar blod och om regeringen och Sverigedemokraterna skulle gå vidare med frågan väljer de bort sin befolknings intresse av ett säkert hem och prioriterar istället fastighetsägarnas vinstmarginaler.

De som förespråkar marknadshyror ljuger och säger att bostaden är något man ska förtjäna, och försöker få oss att glömma det faktum att det är en rättighet. Diskussionen kring marknadshyror fungerar även som en täckmantel; ett sätt att dra fokus från de systematiska politiska åtgärder som behövs för att fler bostäder ska byggas, och istället förespråka total tilltro till en marknad som aldrig kommer ha individens intresse i åtanke.  

jagvillhabostad.nu har alltid motsatt sig införandet av marknadshyror, och det kommer vi fortsätta göra. Globalt sker avreglering av bostadsmarknader i kostnadseffektiviseringens namn, trots att det visas gång på gång att hela samhällen förlorar på detta i längden. Det är dags att vi unga som ska leva och bidra till detta land under en lång tid framöver samlas för att sätta ned foten och skydda de strukturer som skapar möjligheter till en trygg väg in på bostadsmarknaden. Men det räcker inte. Vi behöver en ny bostadspolitik som prioriterar människan före marknadens intressen, och det är dags för staten att betala.

antaget av jagvillhabostad.nu:s förbundsstämma 2024