Nyheter

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs Mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs Mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs Mer »

Debatt på bostadspolitik.se

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs debatterar på bostadspolitik.se och vill se politisk vilja och åtgärder på alla politiska nivåer för att bryta boendesegregationen. Boendesegregationen som

Läs Mer »

Debatt i Uppsala Nya Tidning

Trots stort folkligt motstånd, önskar sig regeringspartierna marknadshyror, skriver Ola Palmgren och Alexander Wilson van Deurs. Sverige går mot en allvarlig lågkonjunktur som kommer att

Läs Mer »

Replik i Dagens Nyheter

Förbundsordförande Alexander Wilson van Deurs skriver replik i Dagens Nyheter; marknadshyror bygger inga nya bostäder – det krävs statliga ekonomiska resurser och styrmedel för att

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »