Nyheter

Alexander Wilson van Deurs

Inga barn och unga ska vräkas!

Barn som begår brott kommer aldrig att hjälpas av att bli utslängda på gatan, men det är precis vad regeringspartierna och Sverigedemokraterna vill möjliggöra. Förslagen

Läs Mer »

Kommentar: Tidöavtalet

Noll, zip, nada, zero. Med det så kallade Tidöavtalet mellan M, L, KD och SD är det så bostadspolitiken kan sammanfattas när den nya regeringen

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »