Kommentar om att regeringen ska inventera fastigheter för bostadsbyggande

jagvillhabostad.nu välkomnar att regeringen idag har valt att tillsätta en person som får i uppdrag att inventera statligt ägda fastigheter som kan anses vara lämpliga för bostadsbyggande. Detta var ett av de 22 förslag som regeringen presenterade i juni förra året som resultatet av de misslyckade blocköverskridande bostadspolitiska samtalen och vi ser positivt att man […]

Läs mer