Lediga uppdrag

Här hittar du alla våra lediga uppdrag. Just nu söker våra lokalavdelningar personer till sina styrelser. Bl.a. behövs du som vill jobba med utbildning, kommunikation, opinionsbildning eller medlemssamordning. Inga förkunskaper krävs – vi utbildar och handleder dig internt. Läs mer och anmäl intresse

Engagera dig i en lokalavdelning

Vill du engagera dig för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt?       Då har du kommit rätt! 

Genom att engagera dig hos oss får du en plattform för att påverka samhället, sprida kunskaper och lära dig mer. 

Vi söker bl.a. personer till följande uppdrag i våra lokalavdelningar:

 

Anmäl intresse!

Du kan lämna din intresseanmälan till samtliga lediga uppdrag via länken nedan. Du kan också skapa ett inlogg och ansöka via Volontärbyrån.

Tveka inte att höra av dig med frågor till vår verksamhetsutvecklare Alexander.

Engagera dig i en lokalavdelning

Vill du engagera dig för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad där alla unga kan bo tryggt? Då har du kommit rätt! 

Genom att engagera dig hos oss får du en plattform för att påverka samhället, sprida kunskaper och lära dig mer. 

Vi söker bl.a. personer till följande uppdrag i våra lokalavdelningar:

 

Anmäl intresse!

Du kan lämna din intresseanmälan till samtliga lediga uppdrag via länken nedan. Du kan också skapa ett inlogg och ansöka via Volontärbyrån.

Tveka inte att höra av dig med frågor till vår verksamhetsutvecklare Alexander.

Starta upp en lokalavdelning

Vill du starta upp en ny lokalavdelning på din ort? Kul! Just nu söker vi särskilt personer i Växjö, Kalmar, Linköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna och Jönköping. Anmäl intresse här

Beskrivningar av uppdragen

Ordförande

Ordföranderollen innebär ett särskilt ansvar för att leda styrelsearbetet och planeringen i lokalavdelningen, samt ha överblick över styrelsens arbete. Själva genomförandet av aktiviteter och verksamhetsplan sker i samarbete med resterande av styrelsen.

Exempel på uppgifter: 

 • Ha strategisk överblick och planera styrelsearbetet i förhållande till årshjulet, tillsammans med vice ordförande

 • Planera och sammankalla till styrelsemöten 1 gång/månaden

 • Försäkra att styrelsens arbete följer styrdokument och policys såsom budget, verksamhetsplan och stadgar

 • Vara kontaktperson till kansliet, avstämningar 1 gång/månaden samt löpande kontakt

 • Ev. representera lokalavdelningen i externa sammanhang

Vice ordförande

Vice ordförande stöttar ordförande i att leda styrelsens arbete och kliver in om ordförande är frånvarande. 

Utbildare/upplysare

Som utbildare/upplysare har du huvudansvar för aktiviteter i utbildningssyfte i lokalavdelningen. Uppdraget passar dig som har intresse för pedagogik, folkbildning och direktstöd till unga. 

Exempel på uppgifter: 

 • Besöka ungdomsverksamheter och skolor för att berätta om vårt arbete

 • Anordna workshops, studiecirklar eller gruppsamtal med unga

 • Hålla föreläsningar eller utbildningar riktade mot unga

 • Delta på mässor och event riktade mot unga

 • Anordna egna evenemang och aktiviteter riktade mot unga

Opinionsbildare

Som opinionsbildare fokuserar du på att planera påverkansarbetet i lokalavdelningen. Själva genomförandet görs i samarbete med övriga styrelsen. Uppdraget passar dig som har ett intresse för exempelvis opinionsbildning, dialog med makthavare och kampanjarbete. 

Exempel på uppgifter: 

 • Initiera plan för påverkansinsatser

 • Skriva debattartiklar

 • Samordna deltagande i relevanta sammanhang såsom mässor, seminarium, panelsamtal

 • Planera opinionsarbete i sociala medier tillsammans med kommunikationsansvarig

 • Anordna politiska aktiviteter vid intresse, såsom panelsamtal, möten med politiker etc.

Kommunikatör

Som kommunikatör fokuserar du på kommunikationen i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för kommunikation, media och grafisk design.

Exempel på uppgifter: 

 • Utforma kommunikationsplan för lokalavdelningen

 • Ansvara för innehåll på sociala medier och löpande uppdatering av dessa

 • Planera och genomföra större insatser, såsom kampanjer på sociala medier

 • Ta fram grafiskt material

Medlemssamordnare

Som medlemssamordnare fokuserar du på att kommunicera med och arrangera aktiviteter för medlemmar i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för samordning, medlemsvård, eventplanering etc. 

Exempel på uppgifter: 

 • Skicka ut nyhetsbrev och information till medlemmar

 • Planera och genomföra medlemsvårdande aktiviteter

 • Planera och genomföra medlemskampanjer

Allmän ledamot

Som allmän styrelseledamot deltar du på styrelsemöten och ingår i olika projekt efter intresse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda lokalavdelningens arbete och representera lokalavdelningen i olika sammanhang. 

Exempel på uppgifter:

 • Delta på styrelsemöten, i planering och i aktiviteter utifrån behov och intresse

Info om våra lokalavdelningar

Varför behövs ditt engagemang?

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Ändå står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en marknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt.

I jagvillhabostad.nu kämpar vi därför för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad med målet att ALLA unga ska kunna bo tryggt. Det gör vi genom politisk påverkan, stöd till unga och utbildning. 

Hur fungerar lokalavdelningarna?

Som styrelseledamot i en av våra lokalavdelningar är du med och genomför aktiviteter tillsammans med övriga styrelsen. Uppdragen är flexibla och ni planerar tillsammans hur ni i styrelsen fördelar uppgifter utifrån intresse och förutsättningar.

Våra lokalavdelningar fungerar som självständiga föreningar med sina egna lokala styrelser. I dagsläget har vi sex stycken lokalavdelningar, i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Örebro och Malmö . Och vi vill alltid bli fler; kontakta gärna oss om du vill starta lokalavdelning på en ny ort.

Praktiskt om uppdraget

Uppdraget utförs löpande under verksamhetsåret 2023-2024. Plats bestäms i samråd med övriga styrelsen, och kan även ske digitalt.

Räkna med att avsätta 6h/månaden för uppdraget. Det innefattar ett styrelsemöte i månaden, tid till planering och aktuella aktiviteter kopplat till uppdraget. Du förväntas genomgå en obligatorisk grundutbildning (6h totalt) i början av ditt uppdrag.

Ordförande

Ordföranderollen innebär ett särskilt ansvar för att leda styrelsearbetet och planeringen i lokalavdelningen, samt ha överblick över styrelsens arbete. Själva genomförandet av aktiviteter och verksamhetsplan sker i samarbete med resterande av styrelsen.

Exempel på uppgifter: 

 • Ha strategisk överblick och planera styrelsearbetet i förhållande till årshjulet, tillsammans med vice ordförande

 • Planera och sammankalla till styrelsemöten 1 gång/månaden

 • Försäkra att styrelsens arbete följer styrdokument och policys såsom budget, verksamhetsplan och stadgar

 • Vara kontaktperson till kansliet, avstämningar 1 gång/månaden samt löpande kontakt

 • Ev. representera lokalavdelningen i externa sammanhang

Upplysare/utbildare

Som utbildare/upplysare har du huvudansvar för aktiviteter i utbildningssyfte i lokalavdelningen. Uppdraget passar dig som har intresse för pedagogik, folkbildning och direktstöd till unga. 

Exempel på uppgifter: 

 • Besöka ungdomsverksamheter och skolor för att berätta om vårt arbete

 • Anordna workshops, studiecirklar eller gruppsamtal med unga

 • Hålla föreläsningar eller utbildningar riktade mot unga

 • Delta på mässor och event riktade mot unga

 • Anordna egna evenemang och aktiviteter riktade mot unga

Opinionsbildare

Som opinionsbildare fokuserar du på att planera påverkansarbetet i lokalavdelningen. Själva genomförandet görs i samarbete med övriga styrelsen. Uppdraget passar dig som har ett intresse för exempelvis opinionsbildning, dialog med makthavare och kampanjarbete. 

Exempel på uppgifter: 

 • Initiera plan för påverkansinsatser

 • Skriva debattartiklar

 • Samordna deltagande i relevanta sammanhang såsom mässor, seminarium, panelsamtal

 • Planera opinionsarbete i sociala medier tillsammans med kommunikationsansvarig

 • Anordna politiska aktiviteter vid intresse, såsom panelsamtal, möten med politiker etc.

Kommunikatör

Som kommunikatör fokuserar du på kommunikationen i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för kommunikation, media och grafisk design.

Exempel på uppgifter: 

 • Utforma kommunikationsplan för lokalavdelningen

 • Ansvara för innehåll på sociala medier och löpande uppdatering av dessa

 • Planera och genomföra större insatser, såsom kampanjer på sociala medier

 • Ta fram grafiskt material

Medlemssamordnare

Som medlemssamordnare fokuserar du på att kommunicera med och arrangera aktiviteter för medlemmar i lokalavdelningen. Uppdraget passar särskilt dig som har ett intresse för samordning, medlemsvård, eventplanering etc. 

Exempel på uppgifter: 

 • Skicka ut nyhetsbrev och information till medlemmar

 • Planera och genomföra medlemsvårdande aktiviteter

 • Planera och genomföra medlemskampanjer

Styrelseledamot

Som allmän styrelseledamot deltar du på styrelsemöten och ingår i olika projekt efter intresse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda lokalavdelningens arbete och representera lokalavdelningen i olika sammanhang. 

Exempel på uppgifter:

 • Delta på styrelsemöten, i planering och i aktiviteter utifrån behov och intresse

Varför behövs ditt engagemang?

Bostad är en mänsklig rättighet som finns formulerad både i Sveriges grundlag och i internationella överenskommelser som Sverige har antagit. Ändå står hundratusentals unga idag utan ett eget boende; för många är det omöjligt att konkurrera på en marknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt.

I jagvillhabostad.nu kämpar vi därför för en mer rättvis och jämlik bostadsmarknad med målet att ALLA unga ska kunna bo tryggt. Det gör vi genom politisk påverkan, stöd till unga och utbildning. 

Hur fungerar lokalavdelningarna?

Som styrelseledamot i en av våra lokalavdelningar är du med och genomför aktiviteter tillsammans med övriga styrelsen. Uppdragen är flexibla och ni planerar tillsammans hur ni i styrelsen fördelar uppgifter utifrån intresse och förutsättningar. Inga förkunskaper krävs – vi utbildar dig internt.

Våra lokalavdelningar fungerar som självständiga föreningar med sina egna lokala styrelser. I dagsläget har vi sex stycken lokalavdelningar, i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå, Örebro och Malmö . Och vi vill alltid bli fler; kontakta gärna oss om du vill starta lokalavdelning på en ny ort.

Praktiskt om uppdraget

Uppdraget utförs löpande under verksamhetsåret 2023-2024. Plats bestäms i samråd med övriga styrelsen, och kan även ske digitalt.

Räkna med att avsätta 6h/månaden för uppdraget. Det innefattar ett styrelsemöte i månaden, tid till planering och aktuella aktiviteter kopplat till uppdraget. Du förväntas genomgå en obligatorisk grundutbildning (6h totalt) i början av ditt uppdrag.

“För alla ungas rätt att bo tryggt”