Nominera?

Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning för jagvillhabostad.nu. Valberedningens uppdrag är att sätta ihop ett förslag till ny styrelse för organisationen, och att föreslå vilka som ska vara revisorer. Alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller andra medlemmar till styrelse, revisor eller valberedning för jagvillhabostad.nu.

Nationella styrelsens arbete

Jagvillhabostad.nu:s nationella styrelse arbetar strategiskt utifrån organisationens syfte, verksamhetsplan samt bostadspolitiska plattform för att utveckla organisationens verksamhet. Nationella styrelsen är också arbetsgivare och tar beslut om organisationens anställningar. Inom styrelsen finns arbetsgrupper med fokus på olika ansvarsområden som t.ex. kommunikation eller personal.

Förväntningar på ordförande

Som ordförande leder du styrelsens arbete och är tillsammans med verksamhetschefen organisationens ansikte utåt. Att leda styrelsens arbete innebär bland annat förberedelse och ledande av styrelsemöten och det strategiska arbetet. Du är också styrelsens länk till personalen. Därför är du en driven och utåtriktad person.

Läs hela uppdragsbeskrivningen för ordförande 2016 här: Nominera ordförande 2016

Förväntningar på ledamot

Du känner ett engagemang för att förändra ungas situation på bostadsmarknaden och har tid att lägga på ditt styrelseuppdrag. Inför möte förväntas du sätta dig in i handlingar och kunna fatta genomtänkta beslut. Du är driftig och inte rätt för att tänka utanför lådan. Du får stora möjligheter till inflytande, i jagvillhabostad.nu men också i bygg- och bostadsvärlden i stort. Erfarenhet av ideella organisationer är ett plus, men inget krav.

Läs hela uppdragsbeskrivningen för ledamot 2016 här: nominera ledamot 2016

Nominera?

Är du intresserad av att nominera dig själv eller någon annan? Det går även att kandidera direkt på årsmötet.

Nominera dig själv eller någon annan genom att fylla i det här formuläret. Har du frågor? Kontakta valberedningen på valberedning [a] jagvillhabostad.nu