Personuppgifter

Personuppgiftsombud

jagvillhabostad.nu hanterar genom sitt medlemsregister eBas personuppgifter när du väljer att registrera sig som medlem. All hantering sker sedan 25 maj 2018 enligt EU:s nya dataskyddsförorning, GDPR, 2016/679. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och innebär en del förändringar, framförallt stärks dina rättigheter som individ när det gäller hur organisationer får behandla dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud på jagvillhabostad.nu är Alice Nilsson Carlsson. Till Alice kan du vända dig om du vill veta mer om vilka register förbundet ansvarar för eller om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i våra register. Om du skulle upptäcka något fel i våra uppgifter kan du begära att vi rättar till det. Vill du att vi raderar dina uppgifter ur medlemsregistret så kontakta förbundets personuppgiftsombud så raderar vi dessa personuppgifter.

Kontakt angående personuppgifter:
personuppgiftsombud@jagvillhabostad.nu