7 av 10 vill ha bostadskö enligt Sifo!

Enligt en Sifoundersökning beställd av Göteborgsposten vill 67 % av Göteborgarna ha en bostadskö istället för Boplats Göteborg! Att många inte är nöjda med Boplats har vi sagt länge, men politikerna har bångstyrigt påstått att det är ingen som vill ha en kö.

Att missnöjet är stort visar inte minst vår egen protestlista med nästan 9 000 namn på. Trots det har politikerna inte velat lyssna. Nu får de det svart på vitt; 67 % vill ha tillbaks en bostadsförmedling, bara 18 % vill det inte. Resten, 15 %, svarar att de inte vet.

Trots dessa siffror vacklar inte politikerna speciellt mycket i frågan enligt GP. Miljöpartiet och Kristdemokraterna antyder viss öppning för förändring, Vänsterpartiet har sedan länge sagt att man vill ha en bostadsförmedling.

Moderaterna säger att en bostadsförmedling inte löser problemet, det finns ingen rättvisa. Men att allmännyttan bör uppmanas till transparens och berätta varför någon fick lägenheten. Folkpartiet tror inte att lösningen är att bara vänta i en kö men att de som letat länge ska bli förtidsbehandlad och få mer hjälp. Socialdemokraterna tror inte på bostadsförmedling och att köer bara skapar bara frustration. Men de vill ha en större öppenhet i hur lägenheter förmedlas.

Jagvillhabostad.nu säger: Sluta krångla och hitta på en massa sidosystem och prioriteringsordningar och annat. Låt folk istället konkurrera på kötid, det enda objektiva kriteriet!

“- Vi känner också ett stort folkligt stöd för bostadsförmedling med kö. När efterfrågan är större än tillgången måste det finnas ett rättvist system,” säger Marie Lindén till GP.”

Jagvillhabostad.nu frågade politikerna i Göteborg varför de inte ville ha en kö och fick följande svar:
– Vi har prövat och det fungerar inte.
– Privata fastighetsägare vill hellre ha en marknadsplats.
– Kötid diskriminerar unga eftersom de inte hunnit stå så länge i kö.

Tobias Olsson, lokal verksamhetskoordinator på Jagvillhabostad.nu säger till GP:

“- Den gamla bostadsförmedlingen i Göteborg spökar fortfarande. Politikerna har inte förstått att det blir helt annorlunda med nyteknik. procentuellt sett är det faktiskt fler privata fastighetsägare som lämnar sina lägenheter till bostadsförmedlingen i Stockholm.”