Rapport om studenters boende

En ny rapport har kommit om studenters boende i Stockholm. Det är Statistiska centralbyrån som på uppdrag av Stockholms Studentkårers Centralorganisation, Stockholms stad , SSSB och Svenska bostäder gjort en undersökning bland 3000 studenter med fokus på bostäder, studier och ekonomi. Man vill genom detta få en bild av hur förutsättningarna är för länets studenter.

Källa Student i Stockholm: Rapporten visar bland annat att 60 procent av de ca 79 000 registrerade studenterna är kvinnor, medan de som bor i studentbostäder är 40 procent. 34 procent av studenterna som är under 26 år bor kvar hemma hos sina föräldrar. 29 procent av kvinnorna är ensamstående, 22 procent gifta, 16 särbo och 31 procent sambo. Hela 29 procent av kvinnorna har barn.

70 procent av de som bor i studentbostad har studerat på gymnasiet utanför Stockholms län. Studiernas längd är högre för dem som bor i studentbostad än de som bor i andra boendeformer. Kan det bero på att man inte hittar bostad tro? Hela 75 procent av studenterna i Stockholm skulle vilja bo centralt eller nära högskolan.

Majoriteten av alla studenter kan betala max 3500 kronor i månaden för sin bostad. 60 000 studenter bor inte i en studentbostad, utan har ordnat sitt boende på annat sätt. Studentbostäder har högre hyra per kvadratmeter än andra bostäder, och kostar dessutom mer att förvalta. Fler studenter är äldre och efterfrågar större bostäder.