Allmännyttan fördelas efter kötid från den 22 januari!

Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag kommer från den 22 januari 2007 att fördela sina bostäder efter kötid. Finns det flera personer som uppfyller kriterierna för en lägenhet kommer de nu att sorteras utifrån det datum de sökande registrerade sig på Boplats Göteborg.

Förändringen i uthyrningsrutinerna rör de kommunala bolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Uppfyller man kriterierna för att få lägenheten och dessutom är den sökande som har varit registrerad på Boplats längst tid så ska man få lägenheten. När man tecknar kontrakt så nollställs kötiden.

På Boplats sida finns länkar till de kommunala bostadsföretagens hemsidor.

Att bostäderna ska förmedlas efter kötid är något Jagvillhabostad.nu kämpat för sedan Göteborgsnätverket bildades. Att nu i alla fall de kommunala bostädena kommer förmedlas efter justa principer är en stor delseger som alla inom nätverket ska ta cred av!

Källa: www.boplatsgbg.se 23/1-07