Nationsbostäder på G

Nu är det dags för Västgöta nation att bygga fler studentbostäder. Planerna har länge funnits, men nu har också byggnadsnämnden i Uppsala godkänt bygget, som ska ske på innegården i korsningen Västra Ågatan – Slottsgränd.

Det är inte många studentbostäder det handlar om, men det har varit lite klurigt med bygglov eftersom nationshuset är ett 1600-talshus som måste bevaras.

De befintliga husen ska dessutom få ökat skydd mot rivning eller ingrepp som förvanskar deras kulturhistoriska värden.

Hur många nya bostäder det handlar om förtäljer inte historien.

Källa: Uppsala Nya Tidning 27/1-07