Skanska Hyresbostäder lägger ner

Byggjätten Skanska startade sin satsning på att bygga hyresrätter, Skanska Hyresbostäder, för ett år sedan. Men nu kommer man lägga ner verksamheten efter att de statliga bidragen till produktion av hyresrätter har försvunnit vid årsskiftet.

Skanskas vd Mats Williamsson säger till Sveriges Radio att bolaget Skanska Hyresbostäder läggs ner och blir ett erbjudande inom ramen för Skanska Nya Hem istället. När företaget startades var tanken att man skulle bygga 1000 hyresrätter per år, vilket var mest i landet bortsett från de kommunala bostadsbolagen.

Nu tror Mats Williamsson att vi kommer gå in i en period när det byggs färre hyreslägenheter. Samtidigt säger han att företaget i och med de slopade bidragen nu har stärkt sin ambition:

“-Vi har egentligen stärkt vår ambition, för i och med de här ändrade marknadsförutsättningarna så finns ett antal spakar man kan dra i, och de spakar som vi framförallt kan påverka är att sänka byggkostnaderna. Och att sänka drift- och underhållskostnaderna.”

Källa: www.sr.se 26/1-07