Nytt förslag till översiktsplan

Den 30 januari presenterades förslaget till Göteborgs nya översiktsplan, med bostäder för ytterligare 30 000 invånare i centrala delarna av staden. På Gullbergsvass, Frihamnen och Ringön ska man bygga de nya bostäderna och även nya arbetsplatser.

Tanken är att regionen ska växa med ungefär 8000 invånare per år och år 2020 ska det finnas 30 000 nya boende och 40 000 nya arbetsplatser, skriver tidningen. I översiktsplanen anger man var kommunen vill att de nya bostäderna och arbetsplatserna ska placeras.

Något man är överens om är att kollektivtrafiken ska stärkas, att det behövs fler förbindelser över älven och att staden ska byggas blandat med bostäder, arbetsplatser och service inom nära avstånd. Framförallt ska man satsa på att bygga på de platser där kollektivtrafik finns.

På www.goteborg.se kommer man kunna tycka till om översiktsplanen, så se till att göra det!

Källa: Göteborgs-Posten 30/1-07