500 färre studentlägenheter

De av regeringen slopade investeringsbidragen för studentlägenheter gör att 500 av de planerade bostäderna inte blir av, trots att det finns ett stort behov av nya studentlägenheter.

Adrian Nae är student i Lund och bostadsombudsman på AF Bostäder och han säger att om man skulle bygga nya lägenheter nu så skulle hyran bli 15-20 procent högre. Sr.se skriver att hyran för en etta skulle hamna runt 4000 kronor.

AF Bostäders vd Rolf Svensson säger:

“Det man kan fundera över är om man kan bygga större lägenheter. De är billigare att producera per kvadratmeter.”

Källa: www.sr.se 5/2-07