Nyheter

500 färre studentlägenheter

De av regeringen slopade investeringsbidragen för studentlägenheter gör att 500 av de planerade bostäderna inte blir av, trots att det finns ett stort behov av

Läs Mer »

500 färre studentlägenheter

De av regeringen slopade investeringsbidragen för studentlägenheter gör att 500 av de planerade bostäderna inte blir av, trots att det finns ett stort behov av

Läs Mer »

Studenternas bostadsbrist minskar

Uppsala studentkår redovisade den 2 februari en rapport som kunde visa på ett trendbrott: studenternas upplevda bostadsbrist minskade markant från när undersökningen gjordes för två

Läs Mer »

Studenternas bostadsbrist minskar

Uppsala studentkår redovisade den 2 februari en rapport som kunde visa på ett trendbrott: studenternas upplevda bostadsbrist minskade markant från när undersökningen gjordes för två

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »