500 färre studentlägenheter

De av regeringen slopade investeringsbidragen för studentlägenheter gör att 500 av de planerade bostäderna inte blir av, trots att det finns ett stort behov av

Läs Mer »

500 färre studentlägenheter

De av regeringen slopade investeringsbidragen för studentlägenheter gör att 500 av de planerade bostäderna inte blir av, trots att det finns ett stort behov av

Läs Mer »

Studenternas bostadsbrist minskar

Uppsala studentkår redovisade den 2 februari en rapport som kunde visa på ett trendbrott: studenternas upplevda bostadsbrist minskade markant från när undersökningen gjordes för två

Läs Mer »

Studenternas bostadsbrist minskar

Uppsala studentkår redovisade den 2 februari en rapport som kunde visa på ett trendbrott: studenternas upplevda bostadsbrist minskade markant från när undersökningen gjordes för två

Läs Mer »