Framtiden AB tycker unga bostadssökande är privilegierade

I ett remissvar till en motion av Marie Lindén (v) om bostadsförmedling för ungdomar i Göteborgs kommun delar Framtiden med sig av sin “expertis” vad gäller Göteborgs bostadsmarknad. Ärligt talat vet vi inte om vi ska skratta eller gråta.

Förvaltning AB Framtiden är ett koncernbolag där Göteborgs allmännytta ingår, det vill säga Familjebostäder, Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden.

Remissvaret är så fullt av felaktigheter och långsökta slutsatser att vi blir mörkrädda. Men värst är ändå synen på unga på bostadsmarknaden. Remissvaret avslutas med meningen “redovisade underlagsfakta (ja, det står faktiskt fakta) innebär att ungdomsgruppen som helhet inte är en missgynnad grupp på bostadsmarknaden, snarare tvärt om.” Problemet är att det inte finns några källhänvisningar till dessa “fakta” utan det handlar egentligen om vad bolaget tycker helt fritt.

Andra fina citat från remissvaret är:

“Kötid som turordningssystem ökar risken för svarta kontrakt och att fler trängs undan genom mindre tillgång på lägenheter.”

“Ett kötidssystem skulle sannolikt leda till fler tredje- och fjärdehandskontrakt.”

“En bostadsmarknad med kötid som tilldelningskriterium motverkar flyttningar till arbete eller studier som inte kunnat planerats långt i förväg och motverkar därmed en positiv samhällsutveckling.”

Framtidens syn på kötid som kriterium vid bostadsförmedling är minst sagt skrämmande och visar på grymt stor okunskap i ämnet. Motionen bordlades till den 7 mars 2007 av Göran Johansson (s). Du kan läsa hela remissvaret på länken uppe till höger  eller ladda ner vår folder “10 dumma påståenden om bostadsförmedlingar”.

Källa: Remissvar februari 2007