Vi vill flytta mer sällan

Mäklarsamfundet Bransch och Sveriges Byggindustrier (BI) har nyligen kommit med en intressant rapport om flyttmönster i Sverige. Båda organisationerna ser positivt på att man flyttar ofta, eftersom det ska generera flyttkedjor och få 40-talisterna att röra på sig. Men Jagvillhabostad.nu önskar vi skulle få slippa flytta hela tiden!

Pressmeddelande 12/2-07 :

– Rapporten är självklart intressant, men fokus hamnar snett, tycker Sofia Larsson, projektledare för Jagvillhabostad.nu, som representerar unga mellan 18-35 år. Man skriver om hur viktigt det är att 40-talisterna flyttar oftare, hur det ser ut på bostadsrätts- och villamarknaden, men mycket lite om unga och boende på hyresmarknaden. Att flytta är knappast något positivt för våra medlemmar.

Rapporten “Varför flytta?” pekar på många viktiga aspekter som inte fungerar på dagens bostadsmarknad. 40-talisterna sitter kvar i sina villor och 90-talisterna vill inget annat än att komma in på bostadsmarknaden. Men att då bara förespråka en rörligare bostadsmarknad för fler flyttkedjor känns väldigt ensidigt. Fokus i rapporten ligger på den äldre generationen, och på flyttkedjor, trots att det visat sig att flyttkedjor inte är lösningen på ungas bostadsbrist utan att nyproduktion riktat direkt till unga är minst lika viktig.

– Vad vi unga vill är snarare att flytta mindre än mer, säger Tobias Olsson på Jagvillhabostad.nu. Jag har flyttat 13 gånger sen jag flyttade hemifrån, och många unga längtar efter en fast punkt i tillvaron.

Enligt rapporten flyttar svensken i genomsnitt 10 gånger i livet. Dessa siffror stämmer inte. SCB har tyvärr inte koll på siffrorna eftersom unga inte rapporterar varje flytt. Man kan ofta inte heller skriva sig på den adress man för tillfället bor på. Antalet flyttar är i realiteten betydligt fler om den yngre generationen räknas in. Enligt en snabbundersökning bland våra medlemmar med cirka 300 svar har de i genomsnitt flyttat 12 gånger innan de fyller 30 år. Det säger något om de olika världar vi lever i. Många unga flyttar inte för att man vill utan för att man måste.

– Vi håller med rapportförfattarna om att det byggs för få bostäder i Sverige, säger Sofia Larsson. Men det viktigaste är inte att bygga för flyttkedjor, utan för att bygga bort bostadsbristen. Dessutom tycker vi att det är mer akut att unga ska få ett eget boende, än att de äldre ska kunna uppgradera sitt boende…
—————————————————————————
Nätverket Jagvillhabostad.nu är ett politiskt obundet nätverk som främst fungerar som en plattform för unga vuxna som tröttnat på bostadsbristen.

Kontaktperson:
Sofia Larsson
Projektledare Jagvillhabostad.nu
0703-01 61 01
info@jagvillhabostad.nu