Engagera dig i Malmö!

Den 13 mars hölls det årsmöte för Jagvillhabostad.nu Malmö där agendan för 2007 klubbades. Bland annat diskuterades projekt Egenmakt, som handlar om att lyfta bostadssökande i miljonprogrammen, som ett extra viktigt projekt i just Malmö. Det kommande byggprojektet togs också upp – och en referensgrupp ska bildas för detta arbete.

Projektet Egenmakt har funnits med Jagvillhabostad.nu under snart ett års tid, men fortfarande har vi inte fått finansiering till det. Projektet går ut på att minska okunskapen på bostadsmarknaden, dels hos unga om hur man gör för att få en bostad och dels hos politiker om hur situationen ser ut. Ett självklart syfte är att motarbeta kunskapsglappet på bostadsmarknaden, så att fler ska få chansen att få en bostad och påverka politiken. Dessutom vill vi skapa politisk debatt kring frågan om diskriminering – ett arbete som redan pågår för fullt i Malmö.

Årsmötet diskuterade också vikten av att bevaka utvecklingen av den kommande kommunala bostadsförmedlingen i arbetet mot diskriminering på bostadsmarknaden.

En annan målsättning för Malmönätverket är att under året sätta igång minst ett byggprojekt. Sedan i våras har vi ett samarbete med Nyréns arkitekter och sedan i höstas kontakt med ett företag som vill planera och bygga bostäder med oss. Vill du vara med i det arbetet är det dags att engagera sig nu!

Och om du är mer intresserad av att engagera dig i Malmö kontakta Tobias på tobias.olsson@jagvillhabostad.nu  eller 0706-015 157.