Jagvillhabostad.nu, Nyréns och HSB i nytt samarbete

Jagvillhabostad.nu, HSB Göteborg, och Nyréns Arkitektkontor gör gemensam sak. Ett unikt samarbetsavtal är tecknat och nu vill parterna att Göteborgs kommun ska ger en lämplig markanvisning. Resultatet ska bli bostadsrätter för unga vuxna. Samtidigt har Jagvillhabostad.nu ett annat projekt på gång, som handlar om att skapa hyresätter som unga vuxna kan efterfråga.

Pressmeddelande 13/3-07:
– Inte minst i Göteborg är situationen tuff, säger den lokala koordinatorn Tobias Olsson. Vi jobbar på bred front för att få kommunen och byggbranschen att vakna när det gäller behovet av billiga hyresrätter. Men bostadsrätter går naturligtvis lika bra – om bara kostnaderna är på en överkomlig nivå. Därför tog vi kontakt med HSB.

HSB Göteborgs VD Lars Göran Andersson ser samarbetet som viktigt och spännande.

– Behovet är ju omfattande. Det är vi väl medvetna om, något man kan se i vår satsning på våra drygt 3 000 bosparare mellan 18 och 29 som har förtur till de mindre lägenheterna i vårt hyresbestånd. Nu vill vi göra ett pilotprojekt för att se om vi inte kan lätta på trycket. Vårt mål är att skapa ett boende för unga där yteffektivitet och prispress kan hålla insatser och månadsavgifter nere. Dessutom är samarbetet en bra möjlighet för oss dra lärdom av Jagvillhabostad.nu när vi arbetar med moderniseringen av vår medlemsdemokrati.

Tidigare har Jagvillhabostad.nu arbetat med ett pilotprojekt, som startade redan 2003. I Huddinge fick Jagvillhabostad.nu till stånd VillBo-huset med regionens lägsta nyproduktionshyror, som står klart hösten 2007. Tillsammans med HSB ska det förhoppningsvis bli en bostadsrättsförening i Göteborg med liknande ambition. Fördelningen sker enligt HSBs gängse köregler.

– Våra grundläggande kvalitetskrav släpper vi inte, säger Lars Göran Andersson. Men visst kan man skapa ett gott boende även med mindre golvyta och snävare ekonomiska ramar – om bara viljan och de smarta lösningarna finns.

Förhoppningen är nu att kommunen ska släppa till en tomt med rimligt avstånd till service och kollektivtrafik. Markanvisning för bostadsrätter är inte lika prioriterad som för hyreslägenheter. Men HSB och Jagvillhabostad.nu menar att projektet måste betraktas som lika intressant om man verkligen vill hitta bra lösningar på problematiken – och nå det uttalade målet på 1 000 nya lägenheter för yngre.

– Det är bara en myt att det inte skulle gå att bygga prisvärt direkt för unga, säger Tobias Olsson. Det måste naturligtvis även gälla bostadsrätter.