Studentbostäder riskerar förlora investeringsstöd

Studentbostäderna som planeras vid Ekonomikum i Uppsala riskerar nu att bli dyrare än väntat, eftersom man riskerar att förlora det statliga investeringsstöd som togs bort vid årsskiftet. I december uppfördes två sophus för att man skulle ha påbörjat bygget och därmed få ta del av statsbidraget, men nu har marklovet för sophusen upphävts.

Det minst sagt redan segdragna arbetet med att bygga ett stort antal studentbostäder vid Ekonomikum kan ytterligare försenas och fördyras.

Liksom för många andra byggen såg man till att påbörja bygger innan årsskiftet för att kunna få statsbidrag, för hela bygget närmare bestämt 45 miljoner kronor. Men det marklov som byggherrarna Uppsalahem och studentnationerna sökte i december för två sophus har nu upphävts av länsstyrelsen.

Orsaken till beslutet är att syftet med sopstationerna är tvetydigt. Detaljplanen stämmer inte överens med syftet menar länsstyrelsen. Nu ska byggnadsnämnden ta ställning till om de också måste tas bort. Ska de rivas måste det hela gå tillbaka till länsstyrelsen som då tar ställning till om bygget ska anses påbörjat eller ej i december.

Mycket väsen för ett par sophus tycker Jagvillhabostad.nu. Dessutom trist att bostäderna aldrig kommer igång och kanske ytterligare fördyras.

Källa: Uppsala Nya Tidning 17/3-07