Bostadsministern tycker att hyresrätt är till för dem som inte har fast mark under fötterna

I en intervju i Tv4 så uttalar sig bostadsminister Mats Odell om utförsäljningarna av allmännyttan och hyresgästernas valfrihet.

Intresset bland hyresgästerna runt om i landet är mycket litet, säger Tv4:s undersökning. 26 procent av 217 tillfrågade bostadsbolag har planer på att sälja lägenheter till hyresgästerna. Dock säger 9 av 10 att hyresgästerna visar “svagt eller inget intresse” av att köpa sina lägenheter. Hyresgästföreningens Barbro Engman säger att intresset snarare kommer från politiskt håll.

Mats Odell säger i intervjun att:

“Intresset kommer att öka undan för undan. Vi har områden som är helt och hållet dominerade av enbart hyresrätter. Där tror jag att det vore väldigt bra för integrationen inte minst att det också kom in bostadsrätter så att man ville stanna kvar, även om man har fått fast mark under fötterna och fått ett bra jobb och så vidare.”