Det byggs färre hyresrätter

Det byggs över 40 000 nya bostäder per år, men antalet hyresrätter som byggs minskar. Sveriges Byggindustrier anser att det är helt naturligt, eftersom det är bostadsrätter och dylikt “man efterfrågar”.

Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier säger:

” – Man vill bo i någon form av äganderätt, bostadsrätter, egna hem eller kanske i framtiden ägarlägenheter. Så jag ser det som ganska naturligt att det är den upplåtelseform som man bygger mest av.”

Han är också tveksam till att regeringen vill satsa 2,5 miljarder på äldreboenden, eftersom byggindustrin är emot subventioner av byggandet. Att det inte byggs hyresrätter förklarar Wellhagen med bruksvärdessystemet, och att det inte går att få lönsamhet i det. Men det går att ta ut högre hyror i nyproduktionen sedan årsskiftet, och det tycker Wellhagen är bra.

Källa: www.sr.se 26/6-07