Stockholms bostadsmarknad 2007 – ny rapport

I en ny rapport från Länsstyrelsen beskrivs läget på Stockholms bostadsmarknad. För unga är det fortfarande hårt, trots att det byggs mycket. Och fler och fler flyttar in till staden, om tillväxten fortsätter ökar Stockholm med ett nytt Malmö till år 2020.

Man poängterar att tillgången till bostäder är central för stadens utveckling, och inte får utgöra ett hinder för tillväxt i form av nya jobb. Man lyfter också en varningens finger för att antalet hyresrätter kommer minska i och med ombildningarna, vilket gör det svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden. Nästan alla kommuner i länet har brist på bostäder som ungdomar kan efterfråga. Få satsar på byggande för unga, men Länsstyrelsen lyfter fram VillBo-projektet i Huddinge, där jagvillhabostad.nu och Huge bostäder bygger hyresrätter för unga vuxna under 35.


Hämtad från Länsstyrelsens rapport “Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2007”  Bild: Länsstyrelsen i Stockholm

I rapporten framgår också att det som behövs är ett högt och jämnt byggande, eftersom man under så lång tid byggt färre lägenheter än befolkningsökningen.